Calitate sporită a tratării apei, a deşeurilor şi a canalizării în judeţul Botoşani

Prin extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare din judeţul Botoşani, 186 800 de locuitori vor beneficia în mod direct de servicii îmbunătăţite.

Alte instrumente

 

Lucrările includ construirea şi modernizare a 3 staţii de epurare a apei uzate, atingându-se o proporţie de 90 % de racordare a aglomerărilor de apă uzată la sistemul de canalizare şi aceeaşi proporţie de racordare a aglomerărilor la reţeaua de apă potabilă, garantându-se accesul la resurse de apă lipsite de riscuri.

Eliminarea poluării

Compania SC NOVA APASERV S.A. răspunde de desfăşurarea lucrărilor din cadrul proiectului, ajutând regiunea să respecte obligaţiile de conformitate privind apa stabilite în Tratatul de aderare şi obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Aglomerările vizate de proiect sunt Botoşani-Cătămărăşti, Dorohoi-Broscăuţi, Flămânzi-Frumuşica, Vorona-Tudora şi Ştefăneşti-Săveni. Se aşteaptă ca proiectul să creeze în mod direct 180 de locuri de muncă în etapa de implementare şi încă 60 de locuri pe termen lung.

Investiţia va spori calitatea vieţii pentru locuitorii zonei deservite, asigurându-le un acces îmbunătăţit la apă potabilă şi servicii privind apa reziduală. Îmbunătăţirea colectării şi a epurării apei reziduale vor determina o reducere considerabilă a masei de poluanţi nutritivi şi organici deversate direct în apă. De asemenea, se vor obţine beneficii ecologice semnificative şi din eliminarea contaminării apei freatice şi a subsolului, ca urmare a extinderii sistemului de apă reziduală.

Regândirea de amploare a reţelelor

Prezentarea de mai jos reflectă amploarea proiectului în fiecare aglomerare:

  • Botoşani: modernizarea conductei de aducţiune a apei şi a staţiei de epurare a apei uzate, construirea unei conducte de deversare, extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie, inclusiv instalarea unor staţii de pompare noi, precum şi extinderea reţelei de canalizare;
  • Dorohoi: modernizarea staţiei de tratare a apei şi a conductei de aducţiune, extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei, a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apei uzate, inclusiv instalarea unor staţii noi de pompare a apei uzate;
  • Flămânzi-Frumuşica: extinderea reţelei de distribuţie a apei şi a reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare, precum şi construirea unei noi staţii de epurare a apei uzate;
  • Vorona-Tudora: extinderea reţelei de canalizare, inclusiv instalarea unor staţii de pompare noi, precum şi construirea unei noi staţii de epurare a apei uzate;
  • Ştefăneşti-Săveni: construirea unei instalaţii de clorurare, a unor staţii de pompare şi a unei conducte de aducţiune a apei, extinderea şi modernizarea staţiei de tratare a apei, precum şi construirea şi modernizarea de rezervoare.

Investiţia va spori calitatea vieţii pentru locuitorii zonei deservite, asigurându-le un acces îmbunătăţit la apă potabilă şi servicii privind apa reziduală. Îmbunătăţirea colectării şi a epurării apei reziduale vor determina o reducere considerabilă a masei de poluanţi nutritivi şi organici deversate direct în apă. De asemenea, se vor obţine beneficii ecologice semnificative şi din eliminarea contaminării apei freatice şi a subsolului, ca urmare a extinderii sistemului de apă reziduală.

Data proiectului

20/09/2011