Modernizarea staţiilor de tratare a apei este în curs de desfăşurare

Judeţul Hunedoara din România va beneficia de apă potabilă mai curată şi mai sigură şi de un sistem de canalizare îmbunătăţit datorită unui proiect major de construcţii care va moderniza şi va extinde infrastructura existentă.

Alte instrumente

 

Acest proiect are drept scop o mai bună tratare şi distribuţie a apei potabile, oferind în acelaşi timp soluţii eficiente de colectare şi tratare a apei uzate. Aproximativ 123 000 de persoane care locuiesc în municipiile Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa şi Uricani vor fi martorii modernizării serviciilor de apă din zonele lor. După implementarea proiectului, 99 % din populaţia locală va avea acces la apă potabilă de bună calitate şi acelaşi procent din populaţie va fi conectată la sistemul de canalizare. De fapt, prin această lucrare, încă 2 990 de persoane vor fi conectate la sistemul de alimentare cu apă potabilă.

Beneficii pentru mediu

Printr-o mai bună colectare şi tratare a apei uzate se va reduce sarcina de poluare organică şi de poluare cu nutrienţi, care este descărcată direct în apele locale. Efectele pozitive semnificative asupra mediului vor creşte şi datorită eliminării contaminării apelor subterane şi a subsolului odată cu extinderea sistemului de evacuare a apelor uzate.
Inginerii din cadrul proiectului vor extinde reţelele de distribuţie a apei cu 27 km, vor reabilita două staţii de tratare a apei şi vor construi trei staţii de clorinare. În plus, se vor construi sau reabilita peste 60 km de reţea de canalizare şi opt staţii noi de pompare a apei uzate şi se va moderniza o staţie de tratare a apei uzate.
Lucrările vor fi efectuate de compania regională de exploatare S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Este de aşteptat ca proiectul să creeze 60 de locuri de muncă în etapa de implementare.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (zona Văii Jiului)” are un buget total eligibil de 40 000 000 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune ridicându-se la 34 000 000 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

01/01/2007