Îmbunătăţirea managementului apei şi al apei uzate în România

Peste 170 000 de locuitori din Dâmboviţa, judeţul cu cea mai mare densitate a populaţiei din România, vor avea acces la apă curată şi la servicii modernizate şi reabilitate privind alimentarea cu apă şi apa uzată.

Alte instrumente

 

Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţul Dâmboviţa reprezintă primul pas al unui plan de investiţii pe termen lung pentru această regiune. Proiectul constă din investiţii în infrastructură pentru a moderniza tratarea şi distribuţia apei potabile, precum şi colectarea şi epurarea apei uzate. Proiectul va cuprinde şase staţii de epurare.

Reabilitarea alimentării cu apă

Proiectul va fi implementat de compania regională de administrare S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. şi se va axa pe reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de colectare şi de epurare a apei uzate din Târgovişte, Moreni, Găeşti, Pucioasa, Titu şi Fieni. Populaţia-ţintă este estimată la aproximativ 172 000 de locuitori. Obiectivul proiectului este respectarea obligaţiilor de conformitate în domeniul apei conform Tratatului de aderare şi îndeplinirea obiectivelor Programului Operaţional Sectorial Mediu.

Mai precis, lucrările vor viza extinderea şi reabilitarea puţurilor, a staţiilor de clorurare şi a conductelor de aducţiune a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare, crearea şi reabilitarea de rezervoare, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv a staţiilor de pompare, precum şi construirea şi modernizarea a şase staţii de epurare a apei uzate.

Creşterea calităţii vieţii

În cele din urmă, proiectul va spori calitatea vieţii pentru populaţia din zona Dâmboviţa, asigurând un acces îmbunătăţit la apă potabilă şi la servicii de apă uzată şi canalizare. Evaluând mai în amănunt beneficiile proiectului, se estimează că proporţia locuitorilor racordaţi la reţeaua de apă potabilă şi la resurse de apă corespunzătoare va atinge 95 %, ceea ce reprezintă o creştere cu 25 800 a numărului de locuitori racordaţi la sistemul corespunzător de alimentare cu apă potabilă. În acelaşi timp, rata de racordare la sistemul de canalizare va atinge 94 %, crescând astfel numărul locuitorilor racordaţi cu 59 391. Se aşteaptă ca proiectul să mobilizeze în mod direct 310 de locuri de muncă în etapa de implementare şi 10 în etapa de exploatare.

Din punctul de vedere al impactului de mediu al proiectului, vor rezulta beneficii semnificative din eliminarea contaminării apei freatice şi a subsolului, prin extinderea sistemelor de apă uzată şi de canalizare. Îmbunătăţirea sistemului de colectare şi epurare a apei uzate va fi şi ea deosebit de avantajoasă pentru mediu, reducând nivelul poluanţi nutritivi şi organici deversaţi direct în apă.

Data proiectului

03/10/2011