O mai bună gestionare a deșeurilor generează o calitate sporită a vieții

Peste 500 000 de locuitori ai județului Maramureș, situat în nordul României, urmează să beneficieze de noi spații și măsuri de gestionare a deșeurilor, care vor reduce cantitatea de deșeuri direcționate către depozite, mărind totodată ratele de reciclare.

Alte instrumente

 

Acest proiect prevede introducerea unui sistem complet de separare, colectare, transport, tratare, reciclare și eliminare a deșeurilor, concomitent cu închiderea și reabilitarea unui număr de depozite de deșeuri din zonă. În plus, investițiile vizează totodată derularea unei campanii de creștere a gradului de conștientizare în rândul publicului, menită să stimuleze colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea.

Schimbările ar trebui să ducă la reducerea deversărilor ilegale, generând pe de altă parte reducerea riscurilor de sănătate pentru populația locală, precum și îmbunătățirea condițiilor de igienă și a calității mediului. Un alt aspect pozitiv ar consta în sporirea atractivității zonei pentru investitori. Toate aceste îmbunătățiri sunt însoțite de un cadru instituțional modernizat bazat pe gestionarea la nivel regional a noilor operațiuni în materie de deșeuri.

Proiectul urmărește realizarea mai multor rezultate măsurabile, între care o rată de colectare de 100 % pentru deșeurile mixte, atât în rândul populației urbane, cât și în rândul celor din zonele rurale. Până în anul 2016, noul sistem ar trebui să reducă la 35 % cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate, calculată în raport cu valoarea înregistrată în anul 1995. Un alt obiectiv vizează colectarea tuturor deșeurilor de ambalaje la nivelul populației locale, ceea ce ar genera rate de reciclare de 60 % pentru sticlă, hârtie și carton, de 50 % pentru metale și 20 % pentru materiale plastice.

Spații noi

În termeni de spații și infrastructură, investițiile vizează următoarele:

  • colectarea selectivă a deșeurilor în patru zone de colectare, precum și capacitatea de compostare în gospodării;
  • construcția a trei stații de transfer în Moisei, Târgu Lăpuș și Sighetu Marmației;
  • construcția unui centru de management integrat al deșeurilor la Sârbi, inclusiv un depozit ecologic, o stație de tratare capabilă să gestioneze anual 150 000 de tone de deșeuri biodegradabile, o instalație de compostare și o linie de sortare;
  • construirea a șapte centre de colectare a deșeurilor voluminoase, inclusiv echipamente electrice și deșeuri periculoase.

Proiectul va genera, potrivit estimărilor, 80 de locuri de muncă în faza de implementare și, respectiv, 198 în faza de operare.

Totalul investiției și finanțare UE

Totalul investiției pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș” se ridică la 63 225 240 EUR, contribuțiile din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 39 275 463 EUR din Programul Operațional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările sunt incluse în cadrul Axei prioritare „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

Data proiectului

26/11/2014