Judeţul Iaşi se pregăteşte de îmbunătăţirea gestionării apei şi a apei uzate

Sporirea calităţii vieţii locuitorilor, protecţia mediului, îmbunătăţirea tratării şi a distribuţiei apei potabile şi creşterea eficienţei colectării şi a epurării apei uzate se numără printre rezultatele-cheie preconizate după construirea şi modernizarea a patru staţii de epurare a apei uzate în judeţul Iaşi.

Alte instrumente

 

În total, 386 000 de persoane care locuiesc în zona proiectului vor beneficia direct de pe urma îmbunătăţirii serviciilor privind apa, 91 % dintre locuitorii localităţilor în cauză fiind racordaţi la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, iar 90 % la sistemul de canalizare.

Viziunea pe termen lung

Acest proiect face parte dintr-un plan de investiţii pe termen lung, care vizează dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată ale judeţului. Aglomerările avute în vedere sunt Iaşi, Târgu Frumos, Podu Iloaiei şi Hârlău. Compania S.C. Apa Vital S.A. va fi însărcinată cu desfăşurarea proiectului, care se preconizează că va crea 250 de locuri de muncă directe în etapa de construcţie şi încă 10 pe termen lung.

Beneficii la îndemâna mai multor locuitori

În momentul finalizării proiectului, va creşte cu 52 000 numărul locuitorilor racordaţi la un sistem de apă uzată corespunzător, încă 10 400 fiind racordaţi la un sistem de alimentare cu apă potabilă care prezintă siguranţă. Această realizare va ajuta, de asemenea, regiunea locală să îşi îndeplinească obligaţiile de conformitate privind apa stabilite în Tratatul de aderare, precum şi să atingă obiectivele Programului Operaţional Sectorial Mediu.

Conectarea componentelor reţelei

Lucrările desfăşurate cuprind în principal extinderea şi modernizarea conductelor de aducţiune şi a reţelei de distribuţie, construirea de staţii de pompare, construire şi modernizarea unor rezervoare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de canalizare, inclusiv a staţiilor de pompare, precum şi construirea şi modernizarea a patru staţii de epurare a apei uzate din Iaşi, Târgu Frumos, Podu Iloaiei şi Hârlău.

În ceea ce priveşte impacturile ecologice ale proiectului, în urma îmbunătăţirii procesului de colectare şi epurare a apei uzate se va reduce semnificativ masa de poluanţi organici şi nutritivi deversată direct în cursurile de apă locale. De asemenea, se vor obţine avantaje de mediu ca urmare a eliminării contaminării apei freatice şi a subsolului.

Data proiectului

10/10/2011