Un sistem de termoficare pentru o viaţă cu mai puţină poluare în Timişoara

Conştientă de creşterea costurilor privind energia şi de reducerea resurselor energetice, municipalitatea Timişoara urmăreşte modernizarea centralelor de termoficare urbane şi a reţelelor de termoficare existente, inclusiv instalarea unei unităţi de desulfurare şi retehnologizarea a opt pompe.

Alte instrumente

 

Concentraţiile emisiilor din zonă depăşesc în prezent pragurile autorizate, în special în ceea ce priveşte SO2, NOx şi praful. Proiectul urmăreşte abordarea acestei probleme, contribuind astfel la creşterea eficienţei energetice, la asigurarea respectării standardelor comunitare de mediu şi la reducerea consumului de energie primară, inclusiv din resurse fosile.

În atenţie: calitatea aerului şi sănătatea

Sistemul de termoficare existent deserveşte peste 224 360 de locuitori, care reprezintă 73 % din populaţie, precum şi majoritatea instituţiilor publice şi a sectoarelor de servicii. Acest proiect face parte dintr-un plan general de acţiune lansat de municipalitate, care are în vedere şi investiţii viitoare pentru noi reduceri ale emisiilor şi pentru modernizarea reţelei. Obiectivul general al acestor eforturi îl constituie îmbunătăţirea calităţii aerului şi a condiţiilor de sănătate pentru populaţie şi sporirea atractivităţii zonei pentru investitori.

Activele finanţate în cadrul proiectului sunt administrate de operatorul local, Colterm S.A., aflat în întregime în proprietatea municipalităţii Timişoara. Proiectul va duce la crearea a 197 de locuri de muncă directe în etapa de lucrări, fiecare cu o durată medie de trei ani.

Abordarea problemei emisiilor toxice

În încercarea de a reduce emisiile de NOx şi SO2 şi de a spori eficienţa energetică, în cadrul proiectului se vor desfăşura următoarele lucrări:

  • retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte la CET Centru (de 58,15 MWt, respectiv 116,3 MWt);
  • modernizarea a trei cazane de abur pe lignit la CET Sud (cu o capacitate termică de 100 t/h);
  • instalarea unei unităţi de desulfurare la CET Sud;
  • retehnologizarea pompelor de transport la două centrale;
  • instalarea de echipamente de monitorizare directă (pentru cazanele de apă fierbinte şi cazanele de abur);
  • instalarea a patru noi convertizoare de frecvenţă.

Toate lucrările vor fi desfăşurate pe baza strategiei de achiziţii publice, în cadrul a patru contracte de lucrări, care vor cuprinde retehnologizarea cazanelor, a pompelor şi a staţiei de desulfurare, şi a trei contracte de servicii , care vor cuprinde asistenţa tehnică pentru managementul proiectului, auditarea proiectului şi serviciile de supervizare.

Data proiectului

10/10/2011