Investiţii pentru o încălzire ecologică şi curată în România

Îmbunătăţirile aduse sistemelor de termoficare urbană din regiunea Sud-Vest Oltenia din România vor stimula sănătatea oamenilor şi combaterea schimbărilor climatice.

Alte instrumente

 

Proiectul de modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Râmnicu Vâlcea, situat în regiunea Sud-Vest Oltenia, va asigura, de asemenea, conformitatea standardelor privind poluarea aerului cu normele UE.

Un singur proiect cu multe beneficii

Proiectul de reabilitare va reduce emisiile de sulf, NOx şi pulberi, având beneficii asociate pentru sănătatea tuturor celor care locuiesc în zona Râmnicu Vâlcea. Îmbunătăţirile aduse reţelei de termoficare urbană vor avea un impact pozitiv asupra a 70 % din populaţia municipiului, care este racordată la sistem.

Îmbunătăţirile în materie de eficienţă energetică vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi, astfel, vor sprijini eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Printre exemplele de lucrări care urmează să fie derulate în cei şase ani ai fazei de implementare se numără instalarea de noi „arzătoare cu conţinut redus de NOx” pentru reducerea emisiilor de praf de cărbune. Vor fi renovate pompe de căldură şi pompe de apă pentru îmbunătăţirea eficienţei şi va fi instituit un nou sistem pentru detectarea pierderilor din reţea.

De asemenea, va fi lansată o campanie de creştere a gradului de conştientizare în rândul opiniei publice în vederea unei înţelegeri globale sporite a problemelor legate de calitatea aerului. Conducerea regiunii Sud-Vest Oltenia a fost de acord să realizeze investiţii asociate în viitor în materie de energie regenerabilă pentru îmbunătăţirea standardelor privind calitatea aerului.

O mai mare competitivitate regională

Beneficiile pe termen lung ale proiectului nu vor fi limitate la sectoarele sănătăţii şi mediului. Este preconizată crearea a 177 de noi locuri de muncă în cursul derulării lucrărilor proiectului, fiecare cu o durată de aproximativ doi ani. În plus, datorită calităţii mai bune a aerului, precum şi standardelor de viaţă mai ridicate, există şanse mari de a atrage noi investitori în această zonă a României şi după o lungă perioadă de la instituirea noului sistem.

În final, previziunile arată că posibilele creşteri ale tarifelor şi câştigurile în materie de eficienţă energetică vor contribui la crearea unui sistem de termoficare funcţional şi vor reduce necesarul de subvenţii în Râmnicu Vâlcea.


Data proiectului

23/10/2012