Servicii de apă noi şi de calitate superioară

Oraşul Oradea şi trei localităţi învecinate se află în plină modernizare a serviciilor lor de apă, cu beneficii directe pentru aproximativ 240 000 de persoane.

Alte instrumente

 

Acest proiect la scară largă este centrat pe îmbunătăţirea infrastructurii de apă potabilă şi de apă uzată. Odată finalizat, proiectul va include mai multe rezervoare şi staţii de pompare noi.

Deservirea unei zone extinse

Judeţul Bihor este situat în nord-vestul României. Cu o populaţie de peste jumătate de milion de locuitori, acesta are graniţă comună cu Ungaria.

Obiectivul acestui proiect este acela de a extinde şi de a renova sistemele de alimentare cu apă şi de tratare a apei, precum şi colectarea şi tratarea apei uzate. Ţinta investiţiilor va fi Oradea, capitala judeţului, însă acestea vor viza şi oraşul Beiuş (situat la 57 km pe direcţia sud-vest), Tinca (o comună mică situată la aproximativ 32 km spre sud) şi Biharia (o comună mare situată la aproximativ 10 km spre nord). Îmbunătăţirile prevăzute vor aduce serviciile de apă din aceste zone la standardele UE.

Lucrările vor fi efectuate de o firmă locală – S.C. Compania de Apă Oradea S.A. În ceea ce priveşte apa potabilă, măsurile care urmează să fie luate constau în extinderea surselor de apă şi a conductelor de aducţiune, dezvoltarea şi renovarea reţelelor de distribuţie şi construcţia de rezervoare, staţii de clorinare şi staţii de pompare. În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare a apei uzate, printre activităţi se numără construcţia unor staţii de pompare şi a unor conducte de evacuare, alături de construcţia şi modernizarea unor instalaţii de tratare a apei uzate.

O reţea nouă şi îmbunătăţită

În mod remarcabil, în cadrul proiectului se vor livra în total 40 km de conducte principale de aducţiune noi, o reţea de distribuţie nouă şi reabilitată, cu o lungime de aproximativ 140 km, nouă staţii de pompare noi, trei rezervoare noi şi patru staţii de clorinare noi. În ceea ce priveşte evacuarea şi tratarea apei uzate, zonele vizate vor beneficia, de exemplu, de extinderea cu peste 125 km a reţelelor de canalizare, de 24 staţii noi de pompare, împreună cu trei staţii noi şi modernizate de tratare a apei uzate.

După finalizarea acestui proiect, aproximativ 240 000 de locuitori din zona vizată vor avea un acces mai bun la serviciile de alimentare cu apă potabilă şi la serviciile de evacuare a apei uzate. Se estimează că 99,6 % din populaţie va avea acces la apă potabilă conformă cu standardele UE, reprezentând o creştere cu aproximativ 26 400 de locuitori, iar 98,9 % dintre cei care locuiesc în zona vizată vor fi conectaţi la un sistem de canalizare îmbunătăţit.

În cursul etapei de implementare, lucrările vor genera peste 310 locuri de muncă. Mai mult, prin îmbunătăţirea proceselor de colectare şi tratare a apei uzate se vor înregistra cu siguranţă reduceri semnificative ale poluării organice şi cu nutrienţi la nivel local. Mediul din zona vizată va beneficia de asemenea de o contaminare redusă a apelor subterane şi a subsolului.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor” are un buget total eligibil de 83 274 500 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE ridicându-se la 63 542 200 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

25/06/2012