Extinderea îmbunătățește accesul la metroul bucureștean

Proiectul de extindere a Magistralei 4 a metroului bucureștean și de construcție a două stații noi urmărește creșterea numărului de călători din sistemul de transport public municipal, concomitent cu reducerea timpilor de călătorie.

Alte instrumente

 

Noua linie se va întinde pe o distanță de 1,9 km între actuala stație Parc Bazilescu și Străulești. Grație prezentei investiții, navetiștii de pe această rută se pot aștepta la o reducere cu 65 % a timpului de călătorie. Potrivit estimărilor, până în anul 2017, aproximativ 3 638 700 de pasageri vor utiliza anual această nouă magistrală.

Întâmpinarea noilor călători

Principalii beneficiari sunt cei 50 000 de locuitori ai cartierelor Bucureștii Noi și Chitila. Totodată, proiectul va îmbunătăți accesul la sistemul de transport urban al Bucureștiului pentru aproximativ 41 000 de locuitori din localitățile învecinate, printre care Buftea și Mogoșoaia.

Ambele stații noi, Laminorului și Străulești, sunt proiectate cu peroane lungi de 120 de metri. Noua linie prezintă caracteristici tehnice identice cu liniile deja existente, ceea ce înseamnă că trenurile vor putea rula cu viteze comerciale de 36 km/h. La încheierea lucrărilor, proiectul va genera, potrivit estimărilor, 53 de locuri de muncă.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Extinderea liniei de metrou Magistrala 4, secțiunea Parc Bazilescu – Străulești” se ridică la 97 761 634 EUR, contribuția din Fondul de coeziune fiind de 83 097 384 EUR prin Programul Operațional „Transport” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările intră sub incidența axei prioritare „Modernizarea și dezvoltarea rețelei de bază TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecția mediului înconjurător”.

Data proiectului

01/09/2015