Extinderea și modernizarea sistemelor de canalizare spre beneficiul capitalei României

O investiție în infrastructura de canalizare din București și localitățile limitrofe va îmbunătăți pe viitor calitatea vieții a peste două milioane de locuitori. Lucrările includ reabilitarea și extinderea sistemelor de colectare și epurare a apei uzate.

Alte instrumente

 

Potrivit estimărilor, proiectul va genera avantaje pentru locuitorii din București și din 11 localități limitrofe din județul Ilfov și va răspunde obligațiilor în materie de conformitate a apelor, asumate prin Tratatul de aderare la UE.

Infrastructura de apă uzată

Întreaga schemă a fost împărțită în două faze, din rațiuni financiare, tehnice și de mediu. Acest proiect face parte din faza întâi și constă în:

  • Extinderea stației de epurare a apei uzate din comuna Glina, situată la sud-est de București
  • Construcția unui incinerator pentru nămol, precum și
  • Lucrări de reducere a afluxurilor de apă în colectorul casetat (CASETA) al Municipiului București, vizând construcția unui sistem de drenaj, precum și lucrăriconexe la sistemele de descărcare ale Lacurilor Titan, Carol și Tineretului. Totodată, o serie de colectoare principale de canalizare vor fi reabilitate în cadrul acestei scheme.

Grație acestui proiect, calitatea râului Dâmbovița va fi corespunde obiectivelor stabilite în cadrul planului aferent de gestionare a bazinului acestui râu.

În plus, finanțarea UE acoperă asistența tehnică pentru gestionarea proiectului și supravegherea lucrărilor, precum și serviciile de audit.

Faza a doua a schemei este programată să se deruleze în perioada 2014-2020 și va include lucrări extinse de modernizare a colectoarelor de canalizare conectate la Casetă.


Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale pentru proiectul „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (CASETA) din Municipiul București” se ridică la 258 352 050 EUR, contribuția din Fondul de coeziune al UE fiind de 130 491 396 EUR prin Programul operațional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările sunt incluse în cadrul axei prioritare „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”.


Data proiectului

24/09/2014