Extinderea reţelei de apă în muntosul judeţ Harghita

Măsurile de conectare a gospodăriilor la reţeaua de apă potabilă şi la reţeaua de canalizare vor reduce poluarea într-un judeţ recunoscut pentru extraordinarele sale izvoare minerale termale.

Alte instrumente

 

Acest proiect va îmbunătăţi şi va extinde sistemul de alimentare cu apă potabilă şi reţeaua de canalizare în patru oraşe din judeţul Harghita din estul Transilvaniei.

Lucrările vor ajunge la 99 % din populaţie

Şaptezeci şi două de mii de persoane vor beneficia de îmbunătăţirile infrastructurii. Lucrările se desfăşoară în localităţile Miercurea Ciuc, reşedinţă de judeţ, Vlăhiţa, un oraş situat spre vest, precum şi în Sândominic-Mădăraş şi Siculeni-Ciceu, două sate situate spre nord. Prin finalizarea proiectului, 99 % din populaţia din zonele vizate va fi conectată la resurse sigure de apă potabilă şi la reţeaua de canalizare.

Beneficii pentru mediu

Harghita este un judeţ muntos, recunoscut pentru izvoarele sale minerale termale, cu aşezări concentrate în văi, între piscuri de origine vulcanică.

Printr-o mai bună colectare şi tratare a apei uzate se va reduce semnificativ vărsarea de ape poluate în căile navigabile locale, reducându-se poluarea organică şi cu nutrienţi din râuri, cursuri de apă şi lacuri, precum şi contaminarea apelor subterane şi a subsolului. Creşterea standardelor este inclusă în angajamentele legate de protecţia mediului pe care România şi le-a asumat odată cu aderarea sa la UE în 2007.

Întreprinderea regională din sectorul apei S.C. HARVIZ S.A. va realiza lucrările care includ, în ceea ce priveşte partea de alimentare cu apă potabilă, reabilitarea a trei staţii existente de tratare a apei, construcţia sau repararea a cinci staţii de clorinare, extinderea şi modernizarea a peste 30 km de conducte de apă, construcţia sau modernizarea a 11 rezervoare şi extinderea sau îmbunătăţirea reţelei de aducţiune cu peste 99 km.

În ceea ce priveşte apele uzate, reţeaua de canalizare va fi extinsă cu 109 km, numărând 40 de staţii de pompare noi sau modernizate. Două staţii existente de tratare a apei uzate, din Vlăhiţa şi Mădăraş, vor fi extinse şi îmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor numărului crescut de populaţie conectată la reţeaua de canalizare.

Proiectul va genera 233 de locuri de muncă în faza lucrărilor, care ar trebui să se încheie până la sfârşitul anului 2015. Încă 10 locuri de muncă vor fi create pe termen lung.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Extension and rehabilitation of water and wastewater infrastructure in Harghita” (Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita) are costuri eligibile pentru finanţare de 72 323 653 EUR, contribuţiile din Fondul european de dezvoltare regională ridicându-se la 56 741 522 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

10/07/2012