Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă din judeţul Covasna

Pentru a alinia sistemele de apă şi apă uzată din Covasna la standardele de mediu ale UE, s-a luat decizia de a extinde şi a reabilita infrastructura de apă potabilă şi apă uzată a judeţului.

Alte instrumente

 

Proiectul îşi propune să ofere beneficii pentru 104 000 de locuitori şi va fi implementat în Sfântu Gheorghe, Târgu-Secuiesc, Covasna şi Întorsura Buzăului de către compania regională de administrare S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.

O rată de racordare de 100 %

Se preconizează că rata de racordare la sistemul de canalizare şi la reţeaua de apă potabilă va atinge 100 % în zona vizată, ceea ce înseamnă o creştere cu 12 790 a numărului de locuitori racordaţi la un sistem corespunzător de alimentare cu apă potabilă.

Din perspectivă tehnică, proiectul constă în principal din măsuri pentru modernizarea captării apei, construirea şi reabilitarea conductelor de aducţiune pentru apă, a rezervoarelor şi a staţiilor de tratare a apei, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare. În plus, proiectul va permite extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv a staţiilor de pompare, precum şi construirea şi modernizarea unor staţii de epurare a apei uzate.

Creşterea calităţii vieţii şi reducerea poluării

În urma proiectului, aproximativ 104 000 de locuitori din zonă vor beneficia direct de servicii de apă îmbunătăţite.

Investiţia va spori calitatea vieţii locuitorilor, asigurându-le un acces îmbunătăţit la apă potabilă şi la servicii de canalizare. La finalizarea proiectului, întreaga populaţie din zona de proiect va avea acces la un sistem corespunzător de alimentare cu apă potabilă şi la un sistem de canalizare modernizat.

Îmbunătăţirea colectării şi a epurării apei uzate va determina o reducere considerabilă a masei de poluanţi nutritivi şi organici deversate direct în apă. Totodată, vor rezulta beneficii ecologice semnificative din eliminarea contaminării apei freatice şi a subsolului, prin extinderea sistemului de canalizare.

În final, se preconizează că proiectul va fi benefic pentru economia locală, mobilizând în mod direct 125 de locuri de muncă în etapa de implementare.

Data proiectului

10/10/2011