Finanțarea din partea UE consolidează rețeaua rutieră națională din nord-vestul României

Proiectul finanțat de UE a reabilitat aproximativ 76 km de drum național în județele Maramureș și Satu Mare din România. Printre elementele-cheie ale proiectului se numără lărgirea drumului și îmbunătățirea întregii părți carosabile. Această modernizare va contribui la decongestionarea traficului și la îmbunătățirea siguranței rutiere. 

Alte instrumente

 

Această regiune de nord-vest a României s-a confruntat cu o creștere a traficului în ultimii ani, ceea ce a dus la blocaje, la degradarea mediului și la preocupări legate de siguranța rutieră. 

Acest proiect finanțat de FEDR abordează aceste probleme axându-se pe îmbunătățirea tronsoanelor-cheie ale acestui drum național care leagă Baia Mare și Livada, Livada și Halmeu și Satu Mare și Livada. 

Drumuri mai rapide

În principal, proiectul a lărgit platforma existentă a drumului și a consolidat carosabilul. Aceste lucrări de reabilitare vor permite rețelei rutiere să facă față unui trafic cu vehicule de marfă cu o sarcină de până la 11,5 tone/osie, contribuind la devierea traficului greu de pe alte drumuri. Drumul modernizat va permite o viteză maximă de 80 km/h. 

Durata călătoriei pe tronsonul dintre Baia Mare și Halmeu și pe tronsonul dintre Baia Mare și Satu Mare trebuia să fie redusă cu șase minute, în timp ce durata călătoriei între Satu Mare și Halmeu trebuia să fie redusă cu trei minute. 

Beneficiari cheie

Principalii beneficiari ai acestei infrastructuri reabilitate sunt utilizatorii locali și internaționali ai rețelei de transport, alături de locuitorii județelor Maramureș și Satu Mare, comunitățile locale și serviciile publice. Întreprinderile și cetățenii din regiune beneficiază și ei de accesibilitatea îmbunătățită.

Acest proiect major a fost cofinanțat prin axa prioritară 2, „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport”, a programului operațional „Transport” pentru perioada 2007-2013 al României.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Costul total al proiectului „Reabilitare DN1C Baia Mare – Livada, DN1C Livada – Halmeu, DN19 Satu Mare – Livada” este de 56 048 225 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 31 853 973 EUR prin intermediul programului operațional „Transport” pentru perioada de programare 2007-2013, axa prioritară „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport”.

Data proiectului

28/11/2016