Noi instalaţii de gestionare a deşeurilor urmează să fie construite la nivelul judeţului

Un nou sistem integrat de gestionare a deşeurilor va contribui la reducerea ratelor de depozitare, precum şi a deversării ilegale a deşeurilor în judeţul Suceava, România. Acest proiect va stimula, de asemenea, creşterea ratelor de reciclare şi promite să facă mai atractiv mediul înconjurător.

Alte instrumente

 

Obiectivul acestui proiect este acela de a construi instalaţii de gestionare a deşeurilor solide şi de a dezvolta activităţi care vor integra separarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor. În acelaşi timp, mai multe depozite urbane de deşeuri vor fi închise şi reabilitate şi o campanie destinată creşterii gradului de conştientizare în rândul opiniei publice va promova beneficiile reciclării. Proiectul va fi implementat de consiliul local judeţean şi va contribui la îndeplinirea obligaţiilor care îi revin României în temeiul tratatului de aderare la UE şi a priorităţilor de mediu.

Stimularea reciclării

Proiectul va fi susţinut prin îmbunătăţirea cadrelor instituţionale şi de management locale, care vor asigura funcţionarea cât mai eficientă a noilor instalaţii. Majoritatea celor 685 700 de locuitori ai judeţului vor avea de câştigat din mai multe puncte de vedere. Proiectul va reduce necesitatea deversării ilegale a deşeurilor, ceea ce, în schimb, va fi în beneficiul sănătăţii populaţiei, va îmbunătăţi igiena şi va contribui la menţinerea unui mediu curat. Mai mult decât atât, dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor solide va transforma Suceava într-un loc mai atractiv pentru investiţii.

În cadrul noului sistem de gestionare a deşeurilor, ratele de colectare a deşeurilor mixte vor acoperi 100 % din populaţia urbană şi 95 % din populaţia rurală. În 2013, proiectul ar trebui să genereze o reducere de 50 % a cantităţii de deşeuri biodegradabile care ajung în depozitul de deşeuri (în comparaţie cu 1995). Acest lucru va deveni posibil datorită ratelor mai bune de colectare a deşeurilor, promovării compostării în gospodăriile private şi compostării in situ a deşeurilor provenite din parcuri şi grădini.

O colectare separată a deşeurilor de ambalaje va fi asigurată pentru întreaga populaţie urbană şi pentru 95 % din populaţia rurală. Prin urmare, până în 2013, la nivelul judeţului se vor înregistra o rată totală de recuperare a deşeurilor de 60 % şi o rată de reciclare de 55 %. Ratele de reciclare previzionate pot fi defalcate după cum urmează: sticlă 60 %; hârtie şi carton 60 %; metal 50 %; plastic 22,5 %; şi 15 % pentru lemn.

O infrastructură nouă

Acest proiect va asigura unităţi de compostare în zonele suburbane şi rurale, precum şi tocătoare pentru compostarea in situ a deşeurilor provenite din parcuri şi grădini. Trei staţii de transfer pentru gestionarea deşeurilor vor fi construite la Rădăuţi (capabile să gestioneze 40 575 tone/an), Fălticeni (27 544 t/an) şi Câmpulung Moldovenesc (11 197 t/an). Pe lângă acestea, două staţii de transfer existente la Gura Humorului (16 691 t/an) şi la Vatra Dornei (11 787 t/an) vor fi modernizate.

O staţie de sortare va fi construită la Moara, cu o capacitate de gestionare de 28 600 t/an de deşeuri. Două noi depozite de deşeuri vor fi, de asemenea, construite la Moara şi Pojorâta, cu o capacitate de 1,38 milioane de tone şi, respectiv, 0,39 milioane de tone. Această lucrare va fi însoţită de închiderea şi reabilitarea a şapte depozite de deşeuri neconforme. Este de aşteptat ca proiectul să genereze 221 de locuri de muncă în cursul implementării.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Suceava” are un buget total eligibil de 48 000 000 EUR, contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională ridicându-se la 36 000 000 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

01/01/2007