Schema de protecţie costieră a litoralului Mării Negre

Măsurile de protecţie împotriva eroziunii costiere din sudul litoralului românesc al Mării Negre sunt pregătite pentru a veni în sprijinul localnicilor, întreprinderilor şi turiştilor.

Alte instrumente

 

Proiectul cuprinde o gamă variată de lucrări de inginerie pe o porţiune de 7,3 km de plajă din cinci locuri: Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud şi Eforie Nord. Această investiţie de-a lungul litoralului Mării Negre va contribui la atenuarea efectelor eroziunii costiere, într-o manieră care va fi benefică atât pentru turişti, cât şi pentru localnici. De asemenea, măsurile vor spori suplimentar gradul de atracţie comercială şi turistică a regiunii.

Schema include construirea unor noi diguri de larg şi repararea celor deja existente, restaurarea şi prelungirea epiurilor şi construirea de diguri de anrocamente şi epiuri îngropate. (Epiurile sunt bariere cu rolul de a prinde nisipul şi de a-l reţine pe plajă.) În plus, se construieşte un promontoriu artificial, demolându-se anumite structuri existente. Finanţarea acoperă şi asistenţa tehnică pentru gestionarea proiectului, publicitatea, echipamentele şi monitorizarea lucrărilor, alături de refacerea plajelor.

De această schemă vor beneficia cei 278 000 de localnici şi cei 32 000 de turişti care vizitează această zonă anual. În plus, aproximativ 120 de întreprinderi locale vor fi scutite de griji, datorită nivelurilor îmbunătăţite de protecţie costieră asigurată de proiect. Este de aşteptat ca proiectul să genereze 250 de locuri de muncă.

Asistenţă tehnică

Printre lucrările specifice din fiecare dintre cele cinci locuri se numără:

  • Mamaia Sud – reabilitarea digurilor paralele cu malul mării şi construirea a şase epiuri geosintetice şi a unui epiu de anrocamente;
  • Tomis Nord – reabilitarea şi prelungirea digurilor existente, reabilitarea epiurilor existente, precum şi construirea unui dig scufundat paralel cu malul mării şi a trei epiuri geosintetice îngropate;
  • Tomis Centru – reabilitarea şi prelungirea epiurilor existente, precum şi construirea unui dig de larg scufundat paralel cu malul mării şi a două epiuri geosintetice îngropate;
  • Tomis Sud – reabilitarea şi prelungirea epiurilor existente, precum şi construirea a două diguri de larg scufundate paralele cu malul mării şi a unui epiu geosintetic îngropat;
  • Eforie Nord – reabilitarea şi prelungirea epiurilor existente, demolarea a patru epiuri existente şi construirea a trei diguri de larg scufundate paralele cu malul mării.

Investiţii totale şi finanţare UE

Investiţiile totale în proiectul „Protecţia şi reabilitarea zonei sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi în zona Eforie Nord” se ridică la 170 406 668 EUR, contribuţia din Fondul de coeziune al UE ridicându-se la 145 680 660 EUR prin Programul operaţional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013.


Data proiectului

10/04/2014