Creşterea calităţii vieţii prin ecologizare în nord-estul României

Un nou sistem vast de colectare a deşeurilor va reduce poluarea şi va îmbunătăţi salubrizarea în beneficiul a mii de locuitori din fosta capitală a Moldovei.

Alte instrumente

 

Beneficiile unui sistem mai performant de reciclare şi depozitare a deşeurilor vor fi mai mari decât în cazul unei simple ecologizări a peisajului într-o zonă cunoscută drept „capitala culturală a României”. 840 000 de locuitori, adică întreaga populaţie a judeţului Iaşi, vor beneficia de o creştere a calităţii vieţii, datorită unei mai bune salubrizări şi reducerii emisiilor. În această regiune cu valenţe culturale, artistice şi academice vor fi implementate cele mai competente legi UE în materie de mediu, graţie unei colectări şi compostări corecte a deşeurilor.

Introducerea ierarhiei deşeurilor

Daunele aduse mediului, riscurile la adresa sănătăţii şi costurile economice pot fi reduse prin sortarea deşeurilor în conformitate cu un sistem special conceput, cunoscut drept ierarhia deşeurilor. În loc ca toate produsele nedorite să ajungă în depozitele de deşeuri sau să fie incinerate, ierarhia încurajează pe cât posibil sortarea şi reciclarea deşeurilor.

În acest sens, prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” vor fi îmbunătăţite serviciile existente de gestionare a deşeurilor şi construite instalaţii noi. Vor fi construite sau modernizate echipamente de colectare şi sisteme de transfer şi vor fi create staţii de sortare şi tratare în vederea gestionării deşeurilor. Vor fi închise patru depozite de deşeuri care nu respectă standardele, iar capacitatea de depozitare rămasă va fi adusă la cele mai înalte standarde.

Atât gospodăriile, cât şi întreprinderile din mediul rural şi urban vor beneficia în urma introducerii procedurilor de colectare separată a deşeurilor în vederea eliminării diverselor tipuri de deşeuri. Compostarea va deveni parte integrantă a noului sistem de gestionare a deşeurilor, în favoarea deşeurilor biodegradabile şi reutilizabile. Astfel, cantitatea de deşeuri depozitată va scădea la doar 35 % din totalul deşeurilor.

În acelaşi timp, 59 % din deşeuri vor fi reciclate până în 2013. În ceea ce priveşte deşeurile de sticlă, ţinta va fi de 76 %. Ratele de reciclare vor fi de 65 % în cazul hârtiei şi cartonului şi de 63 % în cazul metalelor şi al materialelor plastice. Până şi lemnul va fi reciclat în proporţie de 22 %.

Tehnic vorbind

Proiectul a fost conceput pentru a include: construcţia a două staţii de transfer de deşeuri; construcţia unei noi instalaţii de sortare şi extinderea celei existente; introducerea unor sisteme de colectare separată a deşeurilor şi de reciclare a deşeurilor menajere; construcţia unei instalaţii de tratare biologică şi finalizarea construcţiei unei staţii de compostare; lucrări de extindere a unui depozit de deşeuri şi închiderea a patru astfel de depozite neconforme; şi o campanie majoră de asistenţă tehnică şi de creştere a gradului de conştientizare.

Veniturile vor proveni din colectarea taxelor percepute de la utilizatorii infrastructurilor şi din vânzarea bunurilor reciclate şi a compostului. Potrivit estimărilor, în faza de execuţie a proiectului vor fi create150 de locuri de muncă, iar în faza de operare, încă 136.

Investiţii totale şi finanţare UE

Totalul investiţiei pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” se ridică la 55 095 293 EUR, contribuţia din Fondul de dezvoltare regională al UE fiind de 42 232 195 EUR prin intermediul Axei Prioritare „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” din cadrul Programului Operaţional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

09/04/2014