Activități de ecologizare a siturilor contaminate de industria petrolieră aflate în curs de desfășurare

Ecologizarea siturilor contaminate istoric de industria petrolului și a gazelor va îmbunătăți condițiile de trai și de mediu în mai multe regiuni din România.

Alte instrumente

 

Compania română de petrol și gaze, Petrom, a fost privatizată în anul 2004 și are obligația de a ecologiza toate siturile poluate prin activitățile sale încă de la înființarea acesteia, în temeiul principiului „poluatorul plătește”. Ministerul român al Mediului și Schimbărilor Climatice a instituit o comisie însărcinată să evalueze și să aprobe orice cerere de despăgubire din partea Petrom pentru ecologizarea siturilor poluate anterior privatizării companiei. Operațiunea va asigura îndeplinirea obligațiilor de mediu care îi revin României, îmbunătățirea mediului la nivel local și a calității vieții pentru rezidenți, creând totodată locuri de muncă în faza de implementare.

Reabilitarea siturilor la nivelul întregii țări

Reabilitarea siturilor poluate a fost împărțită pe cinci componente distincte, fiecare vizând mai multe județe. Sunt planificate activități în vederea reparării bazinelor de deșeuri chimice, a modernizării bazinelor de deșeuri de rafinărie, precum și reabilitarea platformelor. O componentă însemnată a operațiunii va consta în ecologizarea a 25 de puțuri de explorare și producție în 9 țări.

Ulterior finalizării proiectului, zonele decontaminate vor rămâne în responsabilitatea OMV Petrom.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România – Faza 1” se ridică la 119 729 476 EUR, finanțarea din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 74 306 554 EUR în cadrul Programului Operațional „Mediu” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările sunt incluse în cadrul Axei prioritare „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

Data proiectului

27/05/2015