Economia locală stimulată prin reabilitarea canalelor

O inițiativă majoră de reabilitare derulată la nivelul regiunii Sud-Est a României va asigura un grad mai ridicat de siguranță și o utilizare sporită a canalelor de la gurile Dunării, urmând să genereze totodată sute de locuri de muncă.

Alte instrumente

 

Această inițiativă constă în modernizarea și reabilitarea echipamentelor și instalațiilor pe canalele Dunăre - Marea Neagră (CDMN) și Poarta Albă - Midia Năvodari (CPAMN) pentru garantarea unei bune conexiuni între Portul Constanța și Dunăre. Fluviul Dunărea face parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și din axa prioritară „Rin/Meuse-Main-Dunăre”.

Implementarea proiectului se va derula în două faze, prima intrând sub incidența deciziei actuale, iar a doua urmând să fie cofinanțată în perioada de programare 2014-2020. Faza I include reabilitarea camerei 2 a ecluzei Agigea, pe malul drept al canalului principal (CDMN), a camerei 2 a ecluzei Cernavodă, situată în același loc, precum și a camerei 1 a ecluzei Ovidiu, de pe malul stâng al CPAMN. Faza II include reabilitarea a trei camere, stații de pompare și galerii de ape mari.

Un proiect cu multiple beneficii

Potrivit estimărilor, odată cu finalizarea acestor două faze ale schemei de reabilitare, numărul accidentelor ocazionate de tranzitarea canalelor se va reduce de la 13 la trei accidente pe an. Totodată, se preconizează că disponibilitatea canalelor va crește de la 45 %, cât este în prezent, la 95 %. Principalii beneficiari vor fi utilizatorii celor două canale, precum și zona limitrofă în ansamblu, care va dispune de o protecție sporită împotriva inundațiilor, grație reabilitării stațiilor de pompare și a galeriilor de ape mari. De asemenea, se estimează că vor fi create 48 de locuri de muncă în fazele de implementare ale proiectului, respectiv 360 de locuri de muncă ulterior finalizării acestuia.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Modernizare ecluze: echipamente și instalații” se ridică la 105 528 061 EUR, contribuția din Fondul de coeziune al UE fiind de 55 475 950 EUR din Programul Operațional „Transport” pentru perioada de programare 2007-2013. Lucrările intră sub incidența axei prioritare „Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecția mediului înconjurător”.

Data proiectului

27/05/2015