Alinierea infrastructurii de apă la standardele UE

Judeţul Alba, din centrul României, va beneficia de servicii de apă îmbunătăţite. În diferite oraşe şi municipii se desfăşoară un proiect nou şi de amploare, care urmăreşte modernizarea reţelei de tratare şi distribuţie a apei potabile, precum şi îmbunătăţirea celei de colectare şi epurare a apei reziduale.

Alte instrumente

 

În momentul finalizării, lucrările vor aduce beneficii directe pentru 187 500 de oameni. Infrastructura de apă nouă sau îmbunătăţită va fi, de asemenea, aliniată la standardele UE.

Apă potabilă şi canalizare

Acest proiect cu o durată de trei ani se desfăşoară în centrul României, în judeţul Alba. Principalul obiectiv este îmbunătăţirea sau extinderea infrastructurii de tratare a apei potabile şi de canalizare în beneficiul a peste 90% din populaţie.

Finanţat parţial de UE, proiectul se concentrează pe mai multe municipii şi oraşe din bazinul Mureşului. Printre acestea se numără reşedinţa de judeţ Alba Iulia, cu o populaţie de aproximativ 66 000 de locuitori, precum şi Blaj, Câmpeni, Ocna Mureş, Cugir, Sebeş şi Aiud.

Lucrările la infrastructura de apă urmează un plan general pentru apă şi apa reziduală, formulat în cadrul unui proiect anterior al UE (Instrumentul pentru politici structurale de preaderare – ISPA). În cadrul proiectului se remarcă o extindere cu 39 km a sistemului de canalizare din Alba Iulia, o extindere cu 10 km a sistemului de alimentare cu apă din Aiud şi reabilitarea a zeci de staţii de epurare.

Beneficii ecologice

Se aşteaptă ca proiectul să aducă o sporire a calităţii vieţii pentru locuitorii zonei deservite. Aproximativ 91% dintre aceştia vor beneficia de acces îmbunătăţit la servicii de apă potabilă şi reziduală conform standardelor UE, urmând a se construi inclusiv şapte staţii noi de epurare a apei reziduale.

Lucrările ar trebui să creeze aproximativ 250 de locuri de muncă în etapa de construcţie, rezultând astfel 10 locuri de muncă permanente pentru întreţinerea infrastructurii de apă în etapa de exploatare. Locuitorii zonei cuprinse în proiect vor constata şi beneficii ecologice, îmbunătăţirea colectării şi a epurării apei reziduale contribuind la o reducere considerabilă a masei de poluanţi organici şi nutritivi deversate direct în cursurile de apă receptoare. Extinderea sistemului de apă reziduală va elimina, de asemenea, poluarea apei freatice şi a subsolului.

Data proiectului

30/03/2011