Apă potabilă corespunzătoare pentru mai multe gospodării româneşti

În cadrul acestui proiect vor fi modernizate colectarea apei şi captarea şi epurarea apei uzate, în vederea respectării cerinţelor comunitare privind calitatea apei în Regiunea Nord-Est din România.

Alte instrumente

 

La finalizarea proiectului, va creşte semnificativ calitatea vieţii localnicilor, prin îmbunătăţirea accesului la sistemele de apă potabilă şi canalizare, beneficiile aduse mediului şi crearea de noi locuri de muncă.

Extinderea reţelei de tratare, captare şi distribuţie a apei

Proiectul va cuprinde şase aglomerări în diferite modalităţi complementare. În Piatra-Neamţ se vor moderniza conducte de aducţiune, se vor construi şi moderniza staţii de pompare, se va extinde reţelele de distribuţie şi de canalizare, inclusiv prin construirea de staţii de pompare.

În aglomerările din Roman, se va extinde reţeaua de canalizare, inclusiv prin construirea mai multor staţii de pompare şi extinderea şi modernizarea unei staţii de epurare a apei uzate. Sistemul de canalizare va fi cel vizat şi la Săbăoani, proiectul având în vedere construirea unei alte staţii de pompare.

La Bicaz, lucrările ample de modernizare vor include staţii de clorurare şi extinderea reţelelor de distribuţie şi de canalizare, inclusiv construirea unei staţii de pompare. Staţia de epurare a apei uzate va fi modernizată şi extinsă. Şi la Târgu-Neamţ vor avea loc lucrări similare, la acestea adăugându-se modernizarea unei staţii de clorurare, a rezervoarelor şi a staţiilor de pompare.

La Săvineşti-Roznov se vor moderniza epurarea apei uzate şi reţeaua de canalizare, inclusiv prin construirea unei staţii noi de epurare a apei uzate. Totodată, se va extinde şi reţeaua de distribuţie.

De asemenea, în cadrul proiectului se va oferi asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi sprijin pentru supervizarea sistemului după implementarea deplină a acestuia.

Ce înseamnă proiectul pentru localnici

Aproximativ 237 000 de persoane care locuiesc în zona proiectului vor beneficia de acces îmbunătăţit la serviciile de apă potabilă şi apă uzată. În urma proiectului, va creşte cu 7 000 numărul persoanelor care vor avea acces la apă potabilă conformă cu reglementările UE, atingându-se astfel o proporţie de 95 % din populaţie. Racordarea la sistemele de canalizare va atinge 90 % din locuinţele din regiunile vizate.

În plus faţă de îmbunătăţirile aduse sistemului de apă, proiectul va crea 200 de locuri de muncă în etapa de construcţie şi 10 posturi după punerea în funcţiune a noului sistem.

De asemenea, proiectul va aduce şi beneficii semnificative pentru mediu. Îmbunătăţirea reţelei de colectare şi epurare a apei uzate va duce la reducerea considerabilă a maselor de poluanţi nutritivi şi organici deversate direct în cursurile de apă naturale. În plus, se va elimina contaminarea apei freatice şi a subsolului, datorită extinderii sistemelor de apă uzată.

Data proiectului

10/10/2011