Judeţul Bacău îşi pune în ordine reţeaua de apă

262 000 de locuitori ai judeţului Bacău vor beneficia în curând de apă potabilă mai curată şi mai sigură, precum şi de o infrastructură îmbunătăţită a apei uzate.

Alte instrumente

 

După finalizarea proiectului, 90 % din populaţie va fi racordată la sistemele de distribuţie a apei şi de canalizare, avantajele ecologice constând în reducerea masei de poluanţi organici şi nutritivi deversaţi în cursurile de apă receptoare.

Sporirea calităţii vieţii

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) va răspunde de desfăşurarea lucrărilor de proiect, în beneficiul a 262 000 de locuitori din Bacău, Moineşti, Comăneşti, Buhuşi, Dărmăneşti şi Târgu-Ocna. Cetăţenii care locuiesc în zona deservită vor avea o calitate sporită a vieţii datorită accesului îmbunătăţit la apă potabilă şi la servicii de apă uzată. De asemenea, se aşteaptă ca investiţiile în acest proiect de amploare să creeze în mod direct 200 de locuri de muncă în etapa de extindere şi reabilitare, alte 10 locuri creându-se pe termen lung.

Pe calea către un mediu curat

Reducerile semnificative ale masei de poluanţi organici şi nutritivi deversate în cursurile de apă receptoare sunt rezultate-cheie din punctul de vedere al protecţiei mediului, obţinute ca urmare a îmbunătăţirii serviciilor de colectare şi epurare. Mai mult, prin extinderea sistemului de apă uzată, se va reduce contaminarea apei freatice şi a subsolului.

Reabilitarea completă a serviciilor şi a reţelei

În lista de mai jos sunt enumerate obiectivele principale care urmează a fi reabilitate, modernizate, extinse şi construite în cele cinci aglomerări:

  • Bacău: staţie de tratare a apei, reţea de canalizare, staţii de pompare, conductă de presiune şi staţie de epurare a apei uzate;
  • Moineşti: reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare, staţii de pompare a apei uzate, conductă de presiune şi staţie de epurare a apei uzate;
  • Buhuşi: reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare, staţii de pompare a apei uzate şi staţie de epurare a apei uzate;
  • Dărmăneşti şi Târgu-Ocna: reţea de canalizare, staţii de pompare a apei uzate şi staţie de epurare a apei uzate.

Rezultatele proiectului vor ajuta regiunea locală să întrunească obligaţiile privind apa stabilite atât în Tratatul de aderare, cât şi în obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Data proiectului

20/09/2011