Judeţul Arad salută îmbunătăţirea reţelei de apă şi apă uzată

Urmărind asigurarea unei calităţi sporite a vieţii pentru localnici, acest proiect vizează îmbunătăţirea tratării şi a distribuţiei apei potabile, precum şi a colectării şi epurării apei uzate din judeţul Arad, inclusiv construirea şi modernizarea a şapte staţii de epurare a apei uzate.

Alte instrumente

 

Aproximativ 261 218 de persoane care locuiesc în zona proiectului vor beneficia direct de pe urma îmbunătăţirii serviciilor privind apa, 98% dintre locuitorii localităţilor în cauză fiind conectaţi la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, iar 96% la sistemul de canalizare.

Primul pas către un sistem modern

Acest proiect reprezintă prima etapă a unui plan de investiţii pe termen lung pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din Judeţul Arad. Aglomerările vizate sunt Ghioroc, Ineu, Arad, Fântânele, Curtici, Macea, Sântana, Pâncota, Galşa, Păuliş, Şiria, Pecica, Lipova şi Nădlac. Compania S.C. Compania de Apă Arad S.A. va fi însărcinată cu derularea proiectului, care se preconizează că va crea 400 de locuri de muncă directe în etapa de construcţie iniţială şi încă 14 din momentul punerii în funcţiune a reţelei.

Acoperire mai largă pentru racordarea mai multor cetăţeni

În momentul finalizării proiectului, va creşte cu 69 894 numărul locuitorilor racordaţi la un sistem de apă uzată corespunzător, încă 14 352 fiind racordaţi la un sistem de alimentare cu apă potabilă care prezintă siguranţă. Această realizare va ajuta, de asemenea, regiunea locală să îşi îndeplinească obligaţiile de conformitate privind apa stabilite în Tratatul de aderare, precum şi să atingă obiectivele Programului Operaţional Sectorial Mediu.

Reducerea nivelurilor de poluare

Lucrările întreprinse implică în primul rând măsuri de reabilitare a puţurilor, a staţiilor de tratare a apei şi a conductelor de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare, reabilitarea rezervoarelor, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv a staţiilor de pompare, precum şi construirea şi modernizarea a şapte staţii de epurare a apei uzate.

Din punctul de vedere al impacturilor de mediu, îmbunătăţirea colectării şi a epurării apei uzate va determina o reducere considerabilă a masei de poluanţi nutritivi şi organici deversate direct în apă. De asemenea, se vor obţine avantaje de mediu considerabile ca urmare a eliminării contaminării apei freatice şi a subsolului.

Data proiectului

28/09/2011