Sortare avansată a deşeurilor în judeţul Mureş

În încercarea de a respecta obligaţiile faţă de UE, de a reduce efectele negative asupra mediului şi de a spori calitatea vieţii pentru 571 496 de cetăţeni, acest proiect va introduce un sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş.

Alte instrumente

 

Proiectul va include construirea unei staţii de tratare mecano-biologică, a unei staţii de transfer, a unei staţii de sortare şi a unei staţii de compostare, precum şi închiderea şi modernizarea a cinci depozite neconforme.

Un sistem complet pentru deşeurile solide

Componentele-cheie ale noului sistem, de care răspunde Consiliul Judeţean Mureş, sunt următoarele:

  • colectarea separată a deşeurilor (inclusiv pubele şi tomberoane pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi a celor biodegradabile), compostarea la domiciliu şi vehiculele de transfer;
  • construirea unei staţii de transfer, a unei staţii de sortare (de 28 000 t/an) şi a unei staţii de compostare în Târgu-Mureş-Cristeşti (de 10 000 t/an);
  • construirea unei staţii de tratare mecano-biologică în Sânpaul (65 000 t/an);
  • construirea unei noi rampe de deşeuri în Sânpaul;
  • închiderea şi modernizarea a cinci rampe de deşeuri neconforme (din Târgu-Mureş-Cristeşti, Reghin, Luduş, Sovata şi Iernut);
  • asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor (inclusiv măsurile de publicitate şi campania de conştientizare a opiniei publice privind reducerea deşeurilor la sursă şi separarea la sursă a deşeurilor reciclabile şi a celor biodegradabile).

Se preconizează că proiectul va crea în mod direct 200 de locuri de muncă în etapa iniţială de construcţie şi 150 după punerea în funcţiune a sistemului.

Urmărirea obiectivelor ecologice

Se aşteaptă ca noul sistem de management al deşeurilor solide să faciliteze atingerea următoarelor obiective:

  • o rată de colectare de 100 % a deşeurilor mixte în rândul populaţiei urbane şi rurale, faţă de ratele de 88 %, respectiv 21 % din 2007;
  • o reducere cu 50 % a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate până în 2016, în comparaţie cu anul 1995, prin colectarea separată la nivelul întregii populaţii a judeţului, promovarea compostării la domiciliu şi construirea unor instalaţii de tratare a deşeurilor biodegradabile (staţie de compostare şi staţie de tratare mecano-biologică);
  • colectarea separată a deşeurilor din ambalaje în proporţie de 100 % în rândul populaţiei urbane şi rurale, asigurând astfel o rată totală de recuperare de 60 % până în 2013, rata totală de reciclare fiind de 55 %.

Prin atingerea acestor obiective şi prin eliminarea depozitării ilegale în viitor, se estimează o reducere semnificativă a riscurilor pentru sănătatea publică, precum şi o îmbunătăţire majoră a condiţiilor de igienă şi a calităţii mediului. Din perspectivă economică, această abordare ecologică va contribui şi la sporirea atractivităţii judeţului Mureş pentru investitori.


Data proiectului

10/10/2011