Un sistem modern şi igienic pentru deşeurile solide în Cluj

Cetăţenii judeţului Cluj, situat în nord-vestul României, se vor bucura de beneficiile unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor solide destinat conservării frumuseţii mediului din această zonă şi îmbunătăţirii sănătăţii, creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirii investiţiilor.

Alte instrumente

 

Consiliul Judeţean Cluj va fi responsabil de punerea în aplicare a acestui proiect de gestionare a deşeurilor solide la nivelul întregului judeţ. Aceasta presupune integrarea diverselor elemente ale unui astfel de sistem – sortarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi eliminarea. Prin punerea în aplicare a acestui proiect se va asigura respectarea de către Consiliul Judeţean a priorităţilor naţionale de mediu.

Participarea cetăţenilor este esenţială

În cadrul acestui proiect, fiecare gospodărie din judeţul Cluj va primi trei pubele pentru colectarea separată (pentru deşeuri mixte, deşeuri biodegradabile şi deşeuri de ambalaje) şi, în plus, gospodăriile din mediul rural vor primi unităţi de compostare pentru încurajarea prelucrării deşeurilor biologice în gospodării. O instalaţie de sortare nou construită va fi utilizată pentru a organiza în continuare deşeurile solide.

Vor fi construite trei staţii de transfer pentru următoarea etapă din parcursul deşeurilor menajere (în localităţile Huedin, Mihai Viteazu şi Gherla). De acolo, deşeurile vor fi mutate în depozite şi, în acest sens, vor fi închise şi/sau reabilitate şase situri de depozitare neconforme şi va fi construit un astfel de sit în Cluj-Napoca. Deşeurile biologice vor fi tratate într-o instalaţie simplă nou construită de tratare mecanico-biologică.

Transformarea sistemului de gestionare a deşeurilor într-un atu

Toţi cei 688 000 de locuitori ai judeţului Cluj vor beneficia de reducerea deversărilor ilegale, a riscurilor de sănătate şi de îmbunătăţirea mediului graţie acestui proiect vital. De exemplu, vor fi depozitate cu 50 % mai puţine deşeuri biodegradabile şi vor fi reciclate 55 % din deşeurile de ambalaje ca rezultat direct al acestui proiect.

Proiectul nu poate avea succes fără participarea tuturor cetăţenilor şi astfel va fi derulată o campanie de creştere a gradului de conştientizare destinată informării publicului cu privire la reducerea deşeurilor la sursă şi sortarea lor în vederea colectării.

Modernizarea sistemului de gestionare a deşeurilor va stimula de asemenea ocuparea forţei de muncă şi va spori atractivitatea zonei ca destinaţie de investiţii. În cursul fazei de implementare a proiectului vor fi create 220 de locuri de muncă, iar în faza operaţională încă 250.

Fonduri totale şi finanţare UE

Proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Cluj" are un buget total eligibil de 52 899 193 EUR, contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională ridicându-se la 38 773 186 EUR pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

23/10/2012