Un sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean vede lumina zilei

Un nou sistem avansat de gestionare a deşeurilor solide a fost implementat în judeţul Giurgiu din sudul României. În momentul finalizării din 2011, acesta va trebui să răspundă nevoilor a aproximativ 300 000 de persoane.

Alte instrumente

 

Sistemul prevede un nou echipament de colectare a deşeurilor, câteva puncte de colectare a deşeurilor şi un depozit de deşeuri  regional capabil să trateze levigatul şi gazul. Se preconizează ca trei depozite de deşeuri urbane să fie închise în condiţii de maximă securitate.

Depozite care trebuie închise, creearea de noi facilităţi

Anterior aderării la UE din 2007, România şi-a luat prin tratatul de aderare angajamentul să respecte legislaţia comunitară în vigoare. Acest lucru se referă inclusiv la armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul gestionării deşeurilor la normele juridice europene cele mai drastice din acest domeniu.

În judeţul Giurgiu, situat la sud de oraşul Bucureşti, capitala României, o parte din proiectul beneficiind de finanţare comunitară şi care s-a desfăşura pe durata a 18 luni şi-a propus să îmbunătăţească considerabil felul în care sunt colectate şi tratate deşeurile pe o suprafaţă de aprox. 3 530 km pătraţi. Obiectivul include o rată de colectare de 100% pentru întreaga populaţie urbană şi de 90% pentru populaţia rurală, în comparaţie cu circa 40% pentru ambele populaţii în 2006.

Investiţiile, care se vor derula sub egida proiectului supervizat de Consiliul Municipiului Giurgiu, se vor concentra asupra sectorului de deşeuri solide şi închiderea depozitelor urbane existente. Noul sistem integrat de gestionare a deşeurilor solide va include toate elementele necesare de separare, colectare, transport, tratare, reciclare, colectare şi eliminare a reziduurilor.

Colectarea echipamentului pentru toate formele de deşeuri va include containere şi vehicule de colectare. Trei staţii de colectare (pentru deşeurile voluminoase, deşeurile electrice şi electronice, cît şi pentru deşeurile periculoase) urmează să fie construite, iar un depozit de deşeuri regional va fi dotat cu toate facilităţile pentru tratarea levigatului şi a gazului, inclusiv compostarea (11 000 t/an) şi o staţie de sortare (10 000 t/an). În ultimul rind, trei depozite urbane vor fi închise şi acoperite.

Pentru ca noul sistem să funcţioneze în mod eficient, judeţul trebuie să-şi amelioreze cadrul instituţional bazat pe gestionarea regională. Vor fi de asemenea organizate campanii în vederea sporirii gradului de conştientizare a publicului cu privire la sistem şi a creşterii participării, promovând reducerea cantităţii de deşeuri la sursă sau a materialelor reciclabile selectate la sursă.

O colectare eficace, înseamnă o sortare mai bună

Proiectul ar trebui să îmbunătăţească considerabil rata de colectare a judeţului, reducând astfel cantitatea de deşeuri biodegradabile cu 65% în 2016 comparativ cu 1995. Cantitatea deşeurilor reciclabile se aşteaptă să crească cu 55% pînă în 2013 dacă se asigură condiţiile pentru o colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje.

Printre rezultatele estimate se numără o reducere a riscurilor de sănătate legate de dumpingul de deşeuri, interzis în viitor pe cuprinsul judeţului, precum şi o îmbunătăţire a mediului său. În jur de 150 de locuri de muncă vor fi create pe durata desfăşurării proiectului.


Data proiectului

24/06/2010