Proiecte majore

Alte instrumente

 

Proiectele majore sunt, în genere, proiecte de infrastructură de mare anvergură în domeniul transporturilor, mediului, precum și în alte sectoare, cum ar fi cultură, educație, energie sau TIC. Având în vedere că beneficiază de sprijin în valoare de peste 50 milioane de euro din FEDR sau/și din Fondul de coeziune, acestea fac obiectul unei evaluări și a unei decizii specifice din partea Comisiei Europene. Căutați în baza de date informații privind proiectele majore.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Proiecte importante