ClusteriX: sprijinirea inovării prin crearea de legături între clusterele regionale

Pentru o mai bună mobilizare a inovării și a know-how-ului tehnologic la nivel european, proiectul ClusteriX finanțat de UE a creat legături între clusterele de inovare regionale din Europa, ducând la noi oportunități de colaborare și la niveluri de productivitate mai mari.

Alte instrumente

 
Instrumentul de cartografiere a competențelor al programului ClusteriX a contribuit la stabilirea unor contacte business-to-business importante între clustere. © Simone Hagenauer (ecoplus Austria) Instrumentul de cartografiere a competențelor al programului ClusteriX a contribuit la stabilirea unor contacte business-to-business importante între clustere. © Simone Hagenauer (ecoplus Austria)

" Experiența arată că inovarea și noua tehnologie izvorăsc adesea din industriile și din clusterele existente. Din acest motiv, trebuie să abordăm dezvoltarea clusterelor de inovare dintr-o perspectivă politică strategică, ce necesită procese noi pentru identificarea competențelor clusterelor existente, a tendințelor tehnologice globale și a modului în care aceste competențe pot fi corelate pentru a asigura specializarea transregională. "

Simone Hagenauer, ecoplus, Agenția pentru Întreprinderi din Austria Inferioară

Datorită proiectului ClusteriX, factori de decizie și experți din opt țări cu clustere puternice au convenit să abordeze subiecte esențiale, precum finanțarea dezvoltării clusterelor, canalizarea industriilor emergente prin intermediul clusterelor și crearea unor cadre pozitive, pentru conectarea know-how-ului disponibil în clusterele de inovare regionale. 

Pe baza acestor conversații inițiale, ClusteriX a creat o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a celor mai bune practici interregionale pentru clustere, sporind competitivitatea regiunilor europene și potențialul acestora pentru inovare și punând bazele pentru o rețea interregională a clusterelor. 

Importanța clusterelor

Conform diverselor studii, companiile care activează în cadrul unui cluster ating niveluri de productivitate și de inovare mai ridicate. De asemenea, clusterele sprijină industriile și serviciile emergente oferind un mediu pozitiv care sprijină interacțiunea și cooperarea între actorii regionali din domeniul inovației. 

Din aceste motive, politica europeană și inițiativele Comitetului pentru politica europeană de grup (ECPG) au sprijinit multă vreme clusterele regionale din domeniul tehnologiei și al inovării. Și, deși aceste eforturi au fost în mare parte încununate de succes, ele nu mai sunt suficiente. În momentul de față este necesar un mijloc de a îmbunătăți condițiile-cadru pentru crearea unor legături între diferitele sectoare economice și tehnologii – și aici a intervenit proiectul ClusteriX. 

Unul dintre obiectivele-cheie ale proiectului a fost îmbunătățirea mobilizării inovării europene și a know-how-ului prin crearea de sinergii și prin conectarea tehnologiilor la nivelul rețelelor de clustere regionale existente. În vederea acestui obiectiv, proiectul a prezentat clusterelor regionale existente conceptul de „cartografiere a competențelor” – o metodologie care combină o autoevaluare a companiilor, cercetarea în domeniul brevetelor și atelierele cu manageri de cluster și experți externi în domeniul inovării – care oferă o abordare sistematică pentru identificarea potențialelor oportunități de inovare transsectorială și pentru dezvoltarea unor câmpuri economice regionale puternice. 

Un alt aspect urmărit a fost îmbunătățirea eficacității modului în care au fost cheltuiți banii publici pentru cooperarea între clustere. În acest context, ClusteriX a ajutat regiunile să înțeleagă achizițiile publice pentru inovare, de exemplu, permițând achiziția de soluții inovatoare în locul celei obișnuite de bunuri și servicii. 

Gruparea regiunilor între ele

Ca urmare a acestei abordări multilaterale, ClusteriX a consolidat cu succes legăturile transsectoriale, atât în cadrul regiunilor, cât și între acestea. După terminarea proiectului, cele mai bune practici și instrumente puse în aplicare de ClusteriX au continuat să aibă un impact. 

De exemplu, instrumentul de cartografiere a competențelor, care a fost transferat din Austria Inferioară în Tirolul de Sud, Suedia și România în cursul proiectului, a fost utilizat de atunci pentru a analiza aproape 80 de companii și de instituții de cercetare și dezvoltare din toată Europa. Aceasta nu numai că a dus la identificarea unor noi inovări potențiale în cadrul clusterelor, ci a contribuit și la stabilirea unor contacte business-to-business importante între clustere.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „Clustere pentru interconectarea inovării la nivel european” este de 1 687 872 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 1 296 064 EUR prin intermediul programului operațional „INTERREG IVC” pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

28/11/2016