Către un viitor energetic durabil pentru orașele Europei

Un proiect pilot care a implicat opt orașe partenere din întreaga Europă a reunit cetățeni și organizații de la nivel local în scopul definirii unei viziuni privind un consum mai durabil de energie. Obiectivul a fost acela de a elabora „foi de parcurs” pentru fiecare oraș, în care să fie prezentate modalități mai eficiente de a produce și de a utiliza energia în anul 2050.

Alte instrumente

 
Prezentarea proiectului în Figueres, Spania. © Energy Cities Prezentarea proiectului în Figueres, Spania. © Energy Cities

" Milton Keynes este în topul orașelor inteligente și suntem mândri că am făcut parte din «Imagine». Acest proiect a demonstrat că putem găsi soluțiile dacă lucrăm în parteneriat cu colegii noștri europeni și facem schimb de cele mai bune practici cu alte orașe. «Imagine» a avut un rol esențial în cadrul acțiunilor noastre locale de combatere a schimbărilor climatice, a contribuit la răspândirea ideilor la nivelul Consiliului nostru local și a produs schimbări în viața cotidiană a cetățenilor. "

Peter Marland, Președintele Consiliului Local Milton Keynes

În cadrul proiectului „Imagine Low Energy Cities” (Imaginează-ți orașe cu un consum redus de energie) au participat opt autorități locale europene din Bistrița, România; Dobrici, Bulgaria; Figueres, Spania; Lille, Franța; Milton Keynes, Regatul Unit; München, Germania; Modena, Italia; și Odense, Danemarca.

Implicarea comunității în elaborarea foilor de parcurs privind energia a reprezentat un obiectiv cheie al proiectului. Acestea vor avea impact asupra vieților a aproximativ 2 450 000 de locuitori în total de la nivelul tuturor celor opt orașe, deci implicarea activă a acestora a fost deosebit de importantă în acest proces.

Plasarea în prim plan a sustenabilității

A fost creat un instrument care să sprijine orașele în evaluarea propriilor politici energetice și în consolidarea durabilității. Elaborarea foilor de parcurs a generat efecte semnificative, orașele actualizându-și planurile locale de acțiune în materie de energie din surse durabile în urma activităților derulate. Proiectul „Imagine” a îmbunătățit totodată comunicarea și colaborarea pe teme legate de energie în rândul diverselor departamente municipale.

Există dovezi potrivit cărora proiectul începe să aibă ecouri dincolo de granițele orașului – de exemplu, în Odense au loc discuții pentru instituirea unui plan privind energia din surse durabile la nivelul întregii insule Funen.

Orașele ca motoare ale tranziției energetice

Dobrici și-a întemeiat fișa de parcurs pe baza structurii planului local de acțiune privind energia din surse durabile, oferind o perspectivă pe termen lung unui document deja existent, în timp ce Figueres a devenit unul dintre primele orașe spaniole care include aspecte legate de energie în documentele sale de planificare urbană. În Lille au fost organizate forumuri locale, denumite „Mici cafenele climatice” (Estaminets du climat), în două cartiere, iar în Modena au fost derulate activități dedicate creșterii gradului de conștientizare la care au participat cetățeni și părți interesate.

Orașul Milton Keynes a pus accentul pe stimularea participării cetățenilor în cadrul acestui proces și a îmbunătățit programul dedicat asigurării unui trai cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în timp ce în München activitățile s-au bazat pe obiectivele stabilite de 2 000 Watt Society, în viziunea căreia cetățenii din statele dezvoltate nu vor înregistra un consum zilnic de energie care să depășească această cifră.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Imagine” se ridică la 1 357 039 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 1 026 576 EUR din Programul operațional „INTERREG IVC” pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

12/10/2015