Cooperare interregională pentru depăşirea problemelor de declin şi îmbătrânire

Proiectul Declin, Îmbătrânire şi Transformare Regională (DART) reuneşte 13 regiuni din întreaga UE în vederea abordării problemelor comune generate de îmbătrânirea şi scăderea populaţiei.

Alte instrumente

 

Proiectele de acest tip ajută UE să devină o economie inteligentă, durabilă şi incluzivă până în 2020, conform obiectivelor stabilite în strategia de creştere UE 2020. UE se confruntă cu câteva provocări majore, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei, nivelul insuficient de calificare a forţei de muncă, nevoia de creştere a gradului de inovare, încercarea de a atinge un echilibru între creşterea economică şi degradarea mediului şi de a asigura surse de energie sigure şi ecologice. Proiectele politicii regionale de pe întreg teritoriul UE joacă un rol activ în abordarea acestor provocări şi a multor altele, prin derularea de proiecte ce vizează generarea de locuri de muncă, sporirea realizărilor educaţionale, dezvoltarea unor surse de energie regenerabile, impulsionarea productivităţii şi asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la oportunităţi. Proiectele şi regiunile au un rol esenţial în această privinţă, pentru că ele generează rezultate concrete, care contribuie la atingerea obiectivelor-cheie din cadrul strategiei.

Prin proiectul DART, regiunile colaborează pentru a identifica, a standardiza şi a transfera soluţii adecvate privind această provocare demografică larg răspândită, în scopul formulării unei strategii integrate care să întărească economia, serviciile de învăţământ şi de sănătate şi să prevină excluderea socială şi economică a persoanelor care trăiesc în regiunile cu o populaţie în scădere.

Abordarea spiralei descendente

Până în 2030, o persoană din trei din UE va avea vârsta de cel puţin 60 de ani. Această îmbătrânire demografică, la care se adaugă declinul populaţiei, ameninţă să pună în pericol asigurarea serviciilor publice şi private adecvate şi a unei baze economice durabile în numeroase regiuni europene.

Proiectul DART, sprijinit de FEDR prin programul INTERREG IVC pentru cooperare interregională, oferă celor 13 regiuni participante ocazia unui schimb de experienţă privind proiectele pe această temă şi susţinerea acestora cu ajutorul unor standarde şi al unor indicatori adaptaţi. De asemenea, programul oferă regiunilor ocazia de a concepe soluţii inovatoare şi integrate care să menţină calitatea vieţii şi să sporească incluziunea socială pentru toate generaţiile din zonele care se confruntă cu fenomenul declinului şi al îmbătrânirii.

Bunele practici vor fi îmbinate şi formulate într-o strategie integrată pentru o „vecinătate pregătită să facă faţă ciclului vieţii”, încorporând cele trei teme principale ale proiectului: educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, serviciile de sănătate şi cele sociale, precum şi tradiţia şi economia inovatoare.

Integrarea în politică a concluziilor DART

În cadrul regiunilor DART se derulează deja mai multe proiecte care abordează schimbările demografice. Bunele practici din cadrul acestor proiecte vor fi diseminate în rândul partenerilor, iar „cele mai bune practici” vor fi selectate în vederea prezentării în cadrul celor trei conferinţe de proiect principale, desfăşurate între primăvara lui 2011 şi primăvara lui 2012.

Se aşteaptă încorporarea în politicile privind schimbările demografice a acestor practici optime, precum şi a noilor produse şi servicii ce vizează sporirea calităţii vieţii şi a unui set de indicatori pentru standardizarea regiunilor.

Matthias Platzeck, prim-ministrul landului german Brandenburg, a arătat că „impactul schimbărilor demografice este tot mai evident în regiunile noastre. Trebuie să abordăm într-un mod perceptiv aceste dificultăţi şi să facem schimb de bune practici cu alte regiuni europene afectate de schimbările demografice.”


Data proiectului

26/08/2011