Îmbunătăţirea navigaţiei pe căile interioare ale celui mai lung fluviu din UE

Este de aşteptat ca economia Europei de Sud-Est să beneficieze de pe urma îmbunătăţirilor aduse gestionării transportului de marfă şi de călători de-a lungul Dunării.

Alte instrumente

 
Consiliul de administraţie din cele opt ţări traversate de Dunăre participante la proiect. Consiliul de administraţie din cele opt ţări traversate de Dunăre participante la proiect.

Cu o lungime totală de 2 888 km, Dunărea este cel mai lung fluviu care traversează Uniunea Europeană. Izvorând din Munţii Pădurea Neagră din Germania, cea mai mare porţiune a canalului navigabil internaţional se îndreaptă spre sud-est şi traversează zece ţări şi patru capitale înainte de a se vărsa în Marea Neagră.

Din moment ce transportul fluvial este perceput din ce în ce mai frecvent ca un mijloc de transport rentabil şi ecologic, un proiect finanţat din FEDR ce poartă denumirea de NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations – Reţeaua de Administraţii de căi navigabile ale Dunării) a analizat metodele prin care gestionarea fluviului – desemnat coridorul paneuropean de transport VII – poate fi îmbunătăţită pentru a maximiza potenţialul acestuia de rută importantă de transport pentru Europa de Sud-Est.

Acest obiectiv a fost atins prin intensificarea colaborării şi schimbului de cunoştinţe şi de bune practici între autorităţile naţionale ale canalelor navigabile care se ocupă cu gestionarea fluviului. La proiect au participat zece agenţii din opt state traversate de Dunăre.

Colaborare şi schimb de informaţii

Proiectul a implicat colaborarea în privinţa planurilor de acţiune naţionale, studiilor de fezabilitate, proiectelor bilaterale şi orientărilor de implementare pentru îmbunătăţirea lucrărilor de întreţinere şi inginerie asupra canalului navigabil. Acesta a cuprins şi schimbul de informaţii privind sarcinile hidrologice şi hidrografice, optimizând accesul fizic la canalul navigabil şi hărţile maritime în format electronic.

Proiectul cu o durată de 36 de luni, încheiat în 2012, a implicat şi extinderea reţelelor de informaţii şi comunicare pentru a pune datele privind canalul navigabil la dispoziţia administraţiilor din ţările vecine, a terţilor şi a utilizatorilor.

Markus Schedlbauer, Managerul de proiect, a declarat că, în pofida lucrurilor care au mai rămas de făcut, proiectul a dovedit că administraţiile canalelor navigabile ale Dunării au putut depăşi diferenţele culturale, colaborând pentru a atinge un obiectiv comun.

Proiectul NEWADA a fost evidenţiat pentru bunele practici atât în cadrul Programului de cooperare transnaţională din Europa de Sud-Est, cât şi în Planul de acţiune asociat strategiei pentru regiunea Dunării. De atunci a fost aprobat un proiect ulterior, „NEWADA duo”, cu rolul de a susţine progresul înregistrat de pe urma parteneriatului NEWADA.

„A fost creată pentru prima oară o reţea fiabilă între administraţiile canalelor navigabile şi au fost asigurate măsuri concrete şi planuri de finanţare pentru dezvoltarea unei alte reţele în viitor.”

- Markus Schedlbauer, Manager de proiect

Investiţii totale şi finanţare UE


Investiţiile totale în proiectul „NEWADA: Reţeaua de Administraţii de căi navigabile ale Dunării” s-au ridicat la 2 862 781 EUR, contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională ridicându-se la 2 224 960 EUR prin Programul de cooperare transnaţională din Europa de Sud-Est pentru perioada de programare 2007-2013. Partenerii de proiect au contribuit cu 431 182 EUR, iar 208 404 EUR au fost puşi la dispoziţia statelor nemembre participante la proiect prin intermediul instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA).

Data proiectului

31/10/2013