SAN-CAR – asistență stomatologică mobilă pentru comunitățile rurale din România și Bulgaria

Locuitorii unor sate izolate din zona frontierei dintre România și Bulgaria au acum acces la servicii stomatologice, mulți dintre ei pentru prima dată în viață. O autoutilitară sanitară din cadrul proiectului SAN-CAR oferă consultații și tratamente gratuite pentru 14 sate izolate care nu beneficiază de servicii stomatologice, îmbunătățind astfel sănătatea și calitatea vieții localnicilor.

Alte instrumente

 

" „Proiectul le-a adus beneficii sociale reale comunităților rurale, îmbunătățind accesul la servicii medicale. Clinica dentară mobilă a ameliorat sănătatea oro-dentară a persoanelor din zonele rurale izolate, sporindu-le calitatea vieții.” "

Dr. Agripina Zaharia, managerul proiectului SAN-CAR

Până în prezent, clinica dentară mobilă din acest proiect le-a acordat consultații și tratamente gratuite la 10 107 persoane care nu au un stomatolog local, locuitori ai județelor Constanța și Călărași din România și ai regiunii Dobrici din Bulgaria. De asemenea, SAN-CAR a asigurat locuri de practică pentru opt studenți la stomatologie, care i-au asistat pe medicii cu experiență responsabili de tratamente. 

Reducerea decalajelor în materie de sănătate

Numeroase comunități rurale din România și Bulgaria locuiesc și acum departe de serviciile considerate firești de către orășenii din aceste țări. Un asemenea serviciu este și asistența stomatologică, cu impact asupra calității vieții și asupra sănătății în ansamblu a oamenilor. Drumul până la cea mai apropiată clinică stomatologică este adesea prea costisitor sau durează prea mult – așa că SAN-CAR le-a adus oamenilor servicii stomatologice.

Inițiat de personalul didactic al facultății de medicină dentară din cadrul Universității Ovidius din Constanța, proiectul a transformat o autoutilitară mare într-o clinică dentară cu dotări complete, care poate vizita comunitățile izolate. Potrivit unui orar stabilit împreună cu autoritățile locale, personalul didactic al facultății – format în totalitate din stomatologi calificați – a călătorit în întreaga regiune pentru a oferi servicii stomatologice, fiind asistat de studenți din anul terminal.

Pe lângă ameliorarea sănătății comunităților rurale, SAN-CAR are drept scop reducerea decalajelor dintre calitatea serviciilor medicale din zonele urbane și din cele rurale, stimulând dezvoltarea rurală și sporind incluziunea socială.

Cooperare transfrontalieră

Proiectul s-a bucurat de strânsa implicare a autorităților locale și a profesioniștilor din domeniul sănătății din ambele țări. În timp ce coordonatorii locali – alături de reprezentanți ai autorităților locale și din domeniul sănătății – au însoțit autoutilitara în drumurile acesteia prin regiune, proiectul a îmbunătățit și cooperarea transfrontalieră în materie de sănătate.

Autoritățile române și bulgare au conlucrat pentru a susține clinica mobilă și au făcut schimb de know-how și de bune practici privind formarea medicilor. De asemenea, acestea au elaborat o structură comună de cooperare în domeniul serviciilor medicale în întreaga regiune transfrontalieră.

În urma proiectului, rețelei stomatologice existente a zonei transfrontaliere – ROBUDENT – i s-au adăugat 16 membri noi, printre care se numără cabinete stomatologice românești și bulgare. De asemenea, SAN-CAR a înființat o unitate operațională transfrontalieră pentru Centrul Transfrontalier de Cercetări pentru Sănătate Oro-dentară, care a organizat cursuri de formare profesională pentru medicii rețelei, recunoscute de organismele profesionale ale acestora.

Deși proiectul SAN-CAR s-a încheiat în 2011, clinica dentară mobilă continuă să deservească zona, efectuând vizite programate astfel încât să includă cel mai recent grup de studenți din anul terminal. Pentru clinica dentară mobilă s-au creat patru locuri de muncă noi.

„Proiectul valorifică rezultatele rețelei ROBUDENT, care a fost finanțată prin programul PHARE (programul de asistență pentru preaderare)”, declară dr. Corneliu Amariei, decanul Facultății de Medicină Dentară din Constanța. „Buna cooperare cu partenerii bulgari stabilită atunci a stat la baza realizării prezentului proiect.”


Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „Caravana sănătății și a educației” este de 284 152 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 210 482 EUR în cadrul Programului operațional de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Obiectivul programului este de a spori dezvoltarea economică și coeziunea socială și a consolida coerența culturală și cooperarea dintre comunitățile din zonele vizate.


Data proiectului

14/04/2016