Conectarea cetățenilor de pe ambele maluri ale Dunării

Legăturile de transport dintre două localități situate de o parte și de cealaltă a Dunării au fost îmbunătățite în cadrul unui proiect destinat intensificării comerțului și mobilității transfrontaliere, precum și revitalizării unui important punct de legătură dintre România și Bulgaria.

Alte instrumente

 
Pasarela pietonală, care face legătura între Parcul Kaleto din Svishtov și complexul portuar, este accesibilă persoanelor cu mobilitate redusă. ©Primăria Municipiului Svishtov Pasarela pietonală, care face legătura între Parcul Kaleto din Svishtov și complexul portuar, este accesibilă persoanelor cu mobilitate redusă. ©Primăria Municipiului Svishtov

" A fost reconstruită infrastructura de transport, a fost îmbunătățită accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și au fost lansate diverse inițiative de informare, cea mai atractivă constând în instalarea de panouri electronice de informare. A fost dezvoltată o strategie transfrontalieră comună de transport. Prin urmare, fluxul de pasageri a crescut de mai multe ori, zona portuară fiind în prezent percepută ca o zonă de plimbare și de recreere de către populația locală. "

Manager de proiect, Ivan Mitev, Primăria Municipiului Svishtov, Bulgaria

Îmbunătățirea accesului la nava feribot care face legătura dintre Svishtov, o localitate din nordul Bulgariei, și Zimnicea, localitate situată pe malul opus al Dunării, s-a realizat prin reabilitarea trotuarelor și a străzilor, precum și prin reconstruirea unei pasarele pietonale care leagă centrul orașului Svishtov cu portul.

Au fost create 15 locuri de parcare pentru autoturisme și două locuri de parcare pentru autobuze în portul Svishtov, concomitent cu instalarea a șapte ecrane tactile (touchscreen), menite să furnizeze informații îmbunătățite pasagerilor.

Proiectul în valoare de 2,5 milioane EUR, cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională, a reușit să stimuleze circulația persoanelor și a mărfurilor dintre cele două localități, prin îmbunătățirea accesului, reducerea timpului de călătorie și transformarea portului într-o destinație turistică mai atractivă.

Necesitatea proiectului

Nu a existat o strategie comună adresată problemelor de transport din zona transfrontalieră, anterior implementării acestui proiect. Zeci de ani, ambele porturi situate de o parte și de cealaltă a Dunării au fost în principal orașe industriale, având depozite și o infrastructură mai adecvată transportului greu și transportului de marfă decât traficului pietonal al pasagerilor. 

Astfel, noii veniți în Svishtov și Zimnicea își făceau o primă impresie nu tocmai bună, accesibilitatea celor două orașe fiind limitată, iar potențialii turiști nebeneficiind de o informare adecvată. Totodată, comerțul transfrontalier era limitat.

Aderarea Bulgariei și României la UE a conferit primul impuls major spre o acțiune concretă, prin eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a persoanelor și a mărfurilor în regiunea de frontieră, precum și prin deschiderea regiunii către afaceri și turism. Totuși, era recunoscut faptul că potențialul economic al regiunii transfrontaliere Svishtov-Zimnicea nu va fi atins în totalitate decât prin construirea, înainte de orice, a unei infrastructuri adecvate.

Înlesnirea potențialului economic

Finalizarea acestui proiect reprezintă o etapă crucială în această direcție. Reabilitarea zonei portuare va înlesni mobilitatea transfrontalieră, sporindu-i atractivitatea și facilitând astfel o interacțiune sporită între întreprinderile și partenerii publici de pe ambele maluri ale fluviului și permițând totodată dezvoltarea turismului.

De asemenea, proiectul a creat premisele pentru instituirea unei politici comune de transport durabil în zona Svishtov-Zimnicea.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere în zona orașelor Svishtov și Zimnicea prin dezvoltarea și reabilitarea principalelor segmente din infrastructură de transport” se ridică la 2 531 423EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 2 138 040 EUR prin Programul Operațional „România-Bulgaria” pentru perioada 2007-2013. 

Data proiectului

27/05/2015