Prevenire eficientă a riscului de dezastre naturale prin cooperare transfrontalieră în zona Dunării

Prin dezvoltarea de sisteme de monitorizare comune și îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile publice, cercurile academice și serviciile de salvare din Bulgaria și România, au fost reduse daunele provocate de dezastre naturale precum grindina, poluarea aerului și inundațiile din secțiunea de frontieră a Dunării.

Alte instrumente

 
Noile autospeciale de pompieri contribuie la îmbunătățirea intervențiilor de urgență în zona transfrontalieră a Dunării Noile autospeciale de pompieri contribuie la îmbunătățirea intervențiilor de urgență în zona transfrontalieră a Dunării

 

De proiectul de monitorizare a riscurilor comune vor beneficia cele 5,1 milioane de locuitori de pe ambele maluri ale Dunării, aceștia putând fi salvați mai rapid și mai eficient în eventualitatea unei situații de urgență datorită unei pregătiri și formări mai bune pentru situații de urgență a serviciilor de intervenție, achiziției de echipamente noi și îmbunătățirii gestionării riscurilor de inundații. În același timp, schimbul de cele mai bune practici în cadrul seminarelor și vizitelor de studiu și adoptarea standardelor europene consolidează politicile de mediu și au drept rezultat protecția mediului pe termen lung.

Patru domenii principale de prevenire a riscurilor

În cadrul cooperării se pune accentul pe cele mai avantajoase domenii ale politicii de mediu în ceea ce privește un sistem integrat de monitorizare și reacție. Acestea sunt:

  1. îmbunătățirea pregătirii pentru situații de urgență și atenuarea consecințelor dezastrelor,
  2. monitorizarea calității aerului și controlul poluării,
  3. gestionarea riscurilor de inundații și
  4. prevenirea dezastrelor provocate de grindină prin fuzee anti-grindină.

Autoritățile locale utilizează datele obținute în urma activităților de cercetare desfășurate în instituțiile și universitățile partenere pentru a întocmi planuri de gestionare a riscurilor comune și pentru a implementa proiecte-pilot. De asemenea, s-a adoptat un glosar comun de termeni în română, bulgară și engleză pentru a facilita înțelegerea. În final, achiziția de echipamente pentru situații de urgență precum echipamente de salvare și instrumente de monitorizare (de exemplu pentru monitorizarea calității aerului) le-a permis partenerilor de proiect să își desfășoare activitățile comune.

În același timp, sunt disponibile mai multe informații publice despre eventualele riscuri, de exemplu prin publicarea unui ghid și a unor hărți care indică riscurile din zonă.

„Proiectul are o influență pozitivă asupra siguranței și sănătății a 5,1 milioane de locuitori de pe ambele maluri ale Dunării, protejând biodiversitatea. Noile echipamente ne oferă atât posibilitatea de a dispune de forțe de intervenție specializate comune la nivel județean și transfrontalier, cât și fiabilitate și performanță. Cunoștințele și experiența dobândite pe parcursul acestui proiect sunt de o importanță crucială pentru noi în vederea pregătirii și organizării intervenției comune pentru dezastre, precum și pentru uniformizarea și dezvoltarea de proceduri operaționale standardizate și comune. Fără îndoială, am avut ocazia de a extinde cooperarea dintre instituțiile noastre.”

Colonel Emilian Lascateu, șef de proiect la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) din România


Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Monitorizarea în comun a riscurilor pentru situații de urgență în zona transfrontalieră a Dunării” se ridică la 11 508 671 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) al UE ridicându-se la 9 761 655 EUR prin axa prioritară nr. 2 a Programului operațional „Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria” pentru perioada de programare 2007-2013.


Data proiectului

09/05/2014