Proiectul BIOFUELS stimulează dezvoltarea durabilă și întreprinderile locale din regiunea transfrontalieră

Biofuels va juca un rol esențial în atingerea obiectivelor în materie de energie pentru 2020 ale UE. Acest proiect inovator de dezvoltare rurală urmărește să dezvolte capacitatea regiunii de a produce biocombustibili pe bază de produse agricole. 

 

Alte instrumente

 
O cultură de rapiță, utilizată în producția de biocombustibil.  © Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România O cultură de rapiță, utilizată în producția de biocombustibil. © Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România

" BIOFUELS a fost finalizat în anul 2013 și a generat numeroase noi cereri de proiecte. Trei proiecte de cercetare care îi valorifică rezultatele se află în prezent în curs de evaluare și implică participarea unor parteneri din Norvegia, Danemarca, Franța, Portugalia, Argentina și Cipru. În plus, partenerul principal este implicat în două clustere a căror activitate vizează cooperarea în sectorul biogazului și utilizarea duală a resurselor vegetale. "

Alina Butu, Beneficiar

Situată la granița dintre România și Bulgaria, regiunea Giurgiu-Ruse are o puternică tradiție rurală, precum și condiții ideale pentru agricultură. Obiectivul proiectului transfrontalier a fost acela de a coordona realizarea de studii pe tema oportunităților pe care regiunea le oferă în materie de producție de biocombustibili pe bază de biomasă din culturi energetice. 

Implementat de cinci parteneri din ambele regiuni de graniță, proiectul a generat o rețea puternică de cooperare între organizațiile interesate de producția și utilizarea de biocombustibili (IMM-uri, autorități publice locale, universități, institute de cercetare etc.). Tehnologia a fost testată prin intermediul mai multor demonstrații practice de cultivare a culturilor, de extracție a combustibilului și de tratare chimică a combustibilului vegetal. Activitățile au inclus totodată realizarea de studii pe teme conexe, organizarea de cursuri de formare, conferințe, seminare și ateliere de lucru pentru partenerii interesați.

Pe durata proiectului, partenerii implicați în procesul de implementare au contribuit la realizarea unui portal de internet și a unei baze de date cu acces nerestricționat, care prezintă rezultatele obținute. 

Obiectivele în materie de energie pentru 2020 – un motor al creșterii

Statele membre ale UE și-au stabilit ținte ambițioase în materie de energie pentru anul 2020. Astfel, energia din surse regenerabile ar trebui să reprezinte până la momentul respectiv 20 % din consumul total de energie, eficiența energetică ar trebui să crească cu 20 % și cel puțin 10 % din combustibilii pentru transport ar trebui să provină din surse ecologice. Pentru a atinge acest obiectiv, fiecare stat membru trebuie să își sporească producția proprie de energie din surse regenerabile, precum și de biocombustibili. 

Prin promovarea producției de biocombustibili, România și Bulgaria au o mare șansă de a implementa practici agricole și forestiere mai durabile și de a stimula dezvoltarea regională, investițiile, creșterea și crearea de locuri de muncă. Pe scurt, este vorba despre a transforma dezavantajul de a fi o regiune preponderent agrară într-o adevărată oportunitate de dezvoltare. 

Investiții totale și finanțare UE

Investiția totală în proiectul „Biocombustibili – Sursă a dezvoltării durabile comune în regiunea transfrontalieră”este de 961 233 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională ridicându-se la 815 318 EUR din Programul Operațional „Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria” pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

29/01/2016