Un sistem rapid de reacție în caz de cutremur în regiunea transfrontalieră România – Bulgaria

A fost dezvoltat un sistem de avertizare timpurie capabil să alerteze autoritățile în 4,5 secunde cu privire la iminența producerii unui cutremur. Acest sistem poate contribui la evitarea dezastrelor naturale cauzate de cutremure prin oprirea promptă a instalațiilor critice, cum ar fi centralele nucleare, ascensoarele și trenurile.

Alte instrumente

 
Proiectul DACEA permite detectarea, monitorizarea și înregistrarea cutremurelor de către 16 stații seismice cum este aceasta, având potențial de a salva vieți prin transmiterea de semnale timpurii de avertizare către oficiali. Proiectul DACEA permite detectarea, monitorizarea și înregistrarea cutremurelor de către 16 stații seismice cum este aceasta, având potențial de a salva vieți prin transmiterea de semnale timpurii de avertizare către oficiali.

" Proiectul DACEA a sporit reziliența regiunii în fața dezastrelor naturale generate de seismele de mare intensitate și adâncime produse în zona Vrancea. Sistemul de avertizare timpurie în funcțiune sprijină regiunile vulnerabile să reacționeze în fața unor astfel de pericole și să se refacă în timp util și în mod eficient. "

Prof. Gh. Mărmureanu, director de proiect

„Sistemul de alertă în caz de cutremure pentru regiunea transfrontalieră dunăreană” sau proiectul DACEA a instituit sisteme comune de gestionare menite să protejeze patrimoniul natural al zonei. Acesta a sporit totodată gradul de conștientizare cu privire la protecția și gestionarea mediului în regiune. Un aspect esențial a fost instituirea de către partenerii implicați a unor sisteme de reacție rapidă, care în prezent deservesc în timp real zonele de pe ambele maluri ale Dunării.

Detectare, monitorizare, înregistrare

În vederea realizării obiectivelor menționate anterior, a fost realizată, prin diverse studii, o evaluare a riscului seismic în zone cheie ale regiunii transfrontaliere. În urma acestei evaluări, au fost instalate 16 stații seismice pentru detectarea, monitorizarea și înregistrarea cutremurelor în zonele vulnerabile de pe teritoriul ambelor țări.

Totodată, a fost pusă la dispoziția serviciilor de urgență din România și Bulgaria tehnologia necesară de monitorizare a seismelor, care le permite acestora să primească informații în timp real cu privire la potențialele pericole. Aceste echipe de urgență au beneficiat, de asemenea, de cursuri de formare privind pregătirea de bază pentru situații de urgență.

Un proiect în premieră pentru Europa

Sistemul de avertizare timpurie dezvoltat în cadrul proiectului DACEA, care funcționează zilnic, este primul de acest tip din Europa și poate fi utilizat și de alte țări afectate de activitatea seismică.

Proiectul DACEA a câștigat în anul 2006 râvnitul premiu european pentru tehnologii ale societății informaționale (IST Prize). Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la Viena la data de 22 martie 2006, în prezența președintelui federal al Austriei, Dr. Heinz Fischer, a fostului comisar european, Viviane Reding, precum și a altor înalți demnitari.

Proiectul a fost, de asemenea, recompensat cu premiul cel mare în „competiția de proiecte” organizată în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Regiunea frontalieră româno-bulgară este recunoscută pentru activitatea seismică intensă prezentată, preconizându-se producerea unor cutremure majore în următorii ani, ceea ce sporește importanța acestui proiect în zonă și pentru populația în cauză.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale pentru extinderea proiectului „Sistemul de alertă în caz de cutremure pentru regiunea transfrontalieră dunăreană

(DACEA)” se ridică la 5 706 096 de euro , contribuția din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 741 792 de euro din Programul Operațional „România - Bulgaria” pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

03/06/2015