Învățare politică

Proiectele sprijinite din fondurile aferente politicii regionale și politicii de coeziune ale UE dau naștere unor studii, analize, rapoarte și concluzii importante, capabile să stimuleze schimbul de experiență, cunoștințe și bune practici în întreaga UE. Această bază de date prevăzută cu motor de căutare a fost dezvoltată pentru a fi utilizată în principal de inițiatorii de proiecte, de factorii de decizie politică și de alți specialiști, în vederea promovării învățării politice și conține studii de caz, rapoarte ale evaluărilor ex-post și alte rezumate de proiecte. Aceste documente sunt disponibile fără restricții printr-o căutare, utilizând câmpurile de mai jos.

Alte instrumente