Reducerea riscurilor de inundaţii în bazinul Dunării

Cofinanţat din Fondul european de dezvoltare regională, proiectul DANUBE FLOODRISK a introdus cele mai rentabile măsuri de reducere a riscurilor de inundaţii în întreaga regiune, generând beneficii importante pentru mediul rural şi urban.

Alte instrumente

 
Vedere panoramică asupra terenurilor inundabile ale Dunării. Vedere panoramică asupra terenurilor inundabile ale Dunării.

Proiectul a reunit oameni de ştiinţă, funcţionari publici, ONG-uri şi părţi interesate din toate ţările dunărene. Aceştia au creat împreună hărţi scalabile ale zonelor de risc pentru regiunile inundabile ale Dunării. Echipa de proiect a introdus, de asemenea, o serie de măsuri de reducere a riscurilor de inundaţii, noi planuri de dezvoltare teritorială şi instrumente de evaluare a creşterii economice în zonele inundabile. Eforturile acestora au avut un impact decisiv asupra creşterii gradului de conştientizare în rândul părţilor cheie interesate, inclusiv al publicului larg.

Fluviul Dunărea este una din cele mai importante axe naturale ce străbat Europa de Sud-Est, conexând majoritatea ţărilor din regiune. Inundaţiile catastrofale care au avut loc în anul 2006 au evidenţiat pentru prima dată vulnerabilitatea acestei regiuni la evenimente naturale extreme. În plus, dezvoltarea recentă a aşezărilor industriale şi urbane presupune o creştere semnificativă a daunelor în cazul producerii de inundaţii.

Cooperare transfrontalieră

O abordare transnaţională, interdisciplinară şi orientată către părţile interesate a jucat un rol esenţial în evaluarea corectă şi cartografierea riscurilor de inundaţii. De asemenea, dat fiind numărul mare de părţi implicate în gestionarea riscurilor de inundaţii, armonizarea a fost un element cheie în cadrul proiectului. Această „interpretare comună” a evenimentelor a inclus descrierea obiectivelor şi a soluţionat chestiuni majore de ordin tehnic.

Proiectul reprezintă o contribuţie esenţială la eforturile depuse în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării în domeniul prioritar 5 „Gestionarea riscurilor de mediu”, constituind un prim pas către dezvoltarea şi adoptarea unui plan unic şi cuprinzător de gestionare a inundaţiilor la nivelul bazinului Dunării, preconizat până în anul 2015. DANUBE FLOODRISK a generat condiţii socioeconomice mai bune în bazinul Dunării şi mai puţine daune în zonele inundabile. Totodată, proiectul a îmbunătăţit cadrul de planificare strategică pe termen lung în materie de gestionare a riscurilor de inundaţii. Potrivit experţilor, proiectul are un obiectiv strategic important, pe lângă cel al gestionării riscurilor şi ar putea deveni un proiect emblematic în cadrul programului pentru Europa de Sud-Est.

Proiectul a creat 28 de noi locuri de muncă în materie de gestionare a proiectelor şi de gestionare financiară. De asemenea, au fost create sute de locuri de muncă în zonele de prevenire a inundaţiilor.

Proiectul DANUBE FLOODRISK a instituit o puternică cooperare transnaţională între toate ţările incluse în programul pentru Europa de Sud-Est. Toţi cei implicaţi au dobândit cunoştinţe aprofundate privind strategia, priorităţile şi metodele de gestionare a riscurilor de inundaţii. În plus, au fost armonizate modelele hidraulice şi a fost creată o bază de date comună, precum şi hărţi ale zonelor de risc.”

  • Dr. Mary-Jeanne Adler, Director ştiinţific, consilier în Ministerul Mediului şi Pădurilor

Investiţii totale şi finanţare UE

Investiţiile totale în proiectul „Danube Floodrisk” se ridică la 6 376 563 EUR, contribuţia din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 5 003 647 EUR, prin intermediul Programului Operaţional „Programul de cooperare transnaţională din Europa de Sud-Est” pentru perioada de programare 2007-2013. 

Data proiectului

04/05/2014