Organizațiile din întreaga regiune a Dunării cooperează pentru a îmbunătăți accesul romilor pe piața locurilor de muncă

Proiectul RARE („Romii ca resursă umană”) a reunit 21 de parteneri din opt țări din regiunea Dunării unde excluziunea populației rome reprezintă o problemă-cheie și o prioritate majoră pe plan politic. Proiectul și-a propus să îmbunătățească integrarea socială și economică a romilor prin dezvoltarea unui parteneriat strategic multipartit. Proiectul a consolidat capacitățile și cooperarea actorilor care au o miză în a asigura participarea romilor la piața locurilor de muncă.

Alte instrumente

 
The RARE project is helping the social and economic integration of the Roma people across the Danube region ©CC0 Creative Commons The RARE project is helping the social and economic integration of the Roma people across the Danube region ©CC0 Creative Commons

" Una dintre cele mai importante activități din cadrul proiectului RARE a fost campania internațională cu ocazia Zilei Muncii. Am demonstrată că comunitatea de romi este o componentă esențială, activă și integrată a societății europene. Am prezentat modele de urmat și oameni excepționali din comunitatea romă din întreaga Europă – eroi de zi cu zi de care putem fi cu toții mândri. Trecutul romilor și cel al populațiilor de altă etnie se întrepătrund mai mult decât ar crede majoritatea oamenilor. "

Szilvia Suri, coordonator de proiect

Aproximativ 5,2 milioane de romi trăiesc în regiunea Dunării. Mulți dintre aceștia se confruntă cu intoleranță și discriminare, ceea ce le îngreunează accesul la educație, la servicii publice și la piața locurilor de muncă. RARE și-a propus să schimbe această situație prin îmbunătățirea structurilor de asistență disponibile romilor.

Definirea provocărilor principale

Proiectul a lucrat cu angajatori, întreprinderi private și organizații ale societății civile și de stat pentru a explora provocările cu care se confruntă instituțiile și serviciile publice atunci când încearcă să introducă romii pe piața locurilor de muncă. Activitățile au inclus identificarea deficiențelor procedurale și instituționale în cadrul unor organizații relevante. S-au creat și analizat scheme și liste cu instituții la nivel național, în fiecare țară, cu scopul de a descoperi posibile căi de cooperare și interacționare.

Echipa RARE a selectat și analizat mai multe bune practici existente care au obținut rezultate în ceea ce privește combaterea excluderii romilor și îmbunătățirea proiectelor profesionale ale acestora. Ulterior, părțile interesate au stabilit grupuri de actori relevanți în localitatea lor, care au conlucrat la inițiative pentru activarea pieței locurilor de muncă pentru romi, inclusiv la dezvoltarea de acțiuni-pilot RARE.

Oferirea de asistență practică

S-au întreprins o serie de acțiuni-pilot în regiunea Dunării. Spre exemplu, 30 de romi din România au beneficiat de acces la cursuri de citit și de scris, precum și la ședințe de consiliere în grup sau individuale. În prezent se elaborează cursuri de formare modulare pentru cinci profesii, care le vor permite participanților să obțină calificări recunoscute în întreaga UE.

În orașul Pécs din Ungaria, 15 romi șomeri au participat la programe de formare și de lucru în domeniul tapițeriei, al dulgheriei și al zidăriei. În Serbia se asigură formare la locul de muncă pentru 15 romi șomeri, iar un proiect-pilot din Republica Cehă se concentrează pe dezvoltarea formării antreprenoriale.
Între timp, în Slovacia și Bulgaria s-a acordat atenție creării unei atitudini mai favorabile incluziunii în rândul personalului din agențiile locale de ocupare a forței de muncă, din municipalități și din alte instituții publice care ajută comunitățile de romi și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Alte proiecte-pilot urmează a fi implementate în viitor.

Totodată, proiectul a permis modelelor din comunitatea romă să își împărtășească poveștile legate de muncă în cadrul Zilei Internaționale a Muncii din 2018.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul RARE este de 2 039 082 EUR, Fondul european de dezvoltare regională al UE contribuind cu 1 436 606 EUR, iar Instrumentul de asistență pentru preaderare contribuind cu 296 612 EUR prin intermediul Programului „Interreg Dunărea” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția se înscrie în prioritatea „O regiune a Dunării bine guvernată”.

 

Data proiectului

24/06/2019