Îmbunătățirea durabilității și a accesibilității siturilor din patrimoniul cultural al Europei

Un proiect sprijinit de FEDR a dezvoltat modalități noi de îmbunătățire a durabilității și a accesibilității siturilor de patrimoniu cultural urban în șase regiuni europene. Colaborând la proiectul SHARE, regiunile implicate au dezvoltat planuri inovatoare pentru gestionarea bunurilor culturale cunoscute în propriile comune și orașe.

Alte instrumente

 
Through the SHARE project, six European regions are ensuring better management of cultural assets in their towns and cities. ©SHARE Through the SHARE project, six European regions are ensuring better management of cultural assets in their towns and cities. ©SHARE

" Lucrările realizate de SHARE în ceea ce privește gestionarea durabilă a patrimoniului cultural urban au creat posibilitatea îmbunătățirii, cel puțin într-o mică măsură, a condițiilor de viață pentru locuitori, a atractivității pentru vizitatori și, eventual, chiar și a climatului economic pentru afacerile care deservesc oamenii care se deplasează în centrele orașelor. Lucrul cu parteneri din diferite contexte europene ne permite să fim expuși la abordări noi în ceea ce privește probleme comune. "

Chiara Dall'Aglio, coordonator de proiect

Europa are o cultură bogată și diversă, care se reflectă în mediul său urban. Muzeele, monumentele și alte situri de importanță arhitecturală relatează povestea continentului și atrag mii de vizitatori în fiecare an. Cu toate acestea, ca urmare a presiunii din partea vizitatorilor și a locuitorilor, profesioniștii domeniului, instituțiile și părțile interesate se confruntă cu provocări sporite pentru a menține bunurile culturale și locurile din jurul acestora protejate, consolidate și în același timp accesibile tuturor.

Crearea unui fond comun de cunoștințe

Pentru a aborda aceste aspecte, SHARE a reunit parteneri dintr-o varietate de administrații și agenții publice care se ocupă cu patrimoniul cultural din Italia, Spania, Croația, Ungaria, România și Suedia. De asemenea, un alt membru al proiectului, o universitate din Regatul Unit, a oferit consultanță grupului SHARE.

Soluțiile propuse în cadrul proiectului au acoperit o gamă diversă de subiecte și provocări, precum „restrângerea inteligentă”, care caută modalități de optimizare a fazei de contracție a ciclului de dezvoltare al unei zone urbane; consolidarea capacității pentru planificatorii urbanistici responsabili de implementarea politicilor regionale; și cum se pot valorifica la maximum bunurile culturale ale unei zone pentru a atrage vizitatori în afara sezonului de vârf.

Întreprinderea de acțiuni

Parteneriatul a facilitat schimbul de experiențe în ceea ce privește gestionarea patrimoniului cultural în zonele urbane în vederea identificării de bune practici, abordări noi și îmbunătățiri. Cercetările și datele culese din grupuri de discuții cu părți interesate locale au contribuit la alcătuirea a șase planuri de acțiune la nivel local. Planurile propun modalități în care regiunile SHARE pot să îmbunătățească politicile locale și regionale pentru gestionarea durabilă a bunurilor de patrimoniu cultural.

Spre exemplu, partenerul croat situat în orașul de coastă istoric Šibenik a luat măsuri pentru a atenua presiunea cauzată de turism în sezonul de vârf. Vizitele de studiu în Italia și România au inspirat dezvoltarea unor tururi după lăsatul serii în centrul orașului.

În Suedia se dezvoltă rute istorice și culturale după ce acest partener a văzut succesul unor lucrări similare în România. Rutele sunt ghidate de o aplicație pentru telefoane mobile și tablete. Între timp, în Spania s-a adoptat un protocol regional pentru a asigura durabilitatea socială, economică și de mediu a oricăror acțiuni noi pentru promovarea sau exploatarea patrimoniului cultural al regiunii Extremadura.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „SHARE: Abordare durabilă a patrimoniului cultural pentru recalificarea zonelor urbane din Europa” este de 1 409 083 EUR, contribuția UE din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 1 197 721 EUR prin intermediul programului operațional „Interreg Europe” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția se înscrie în prioritatea „Mediu și eficiența resurselor”. 

 

Data proiectului

20/11/2019