Orașele „pietonale” oferă spații mai curate și mai sigure

Proiectul CityWalk ajută zece orașe din regiunea Dunării să reducă emisiile, zgomotul și congestia stradală prin diferite măsuri care promovează forme mai durabile de mobilitate. Accentul este pus pe îmbunătățirea condițiilor pentru pietoni, astfel încât orașele să fie mai locuibile, mai sigure și mai sănătoase.

 

Alte instrumente

 
Poster ©Citywalk Project Poster ©Citywalk Project

" Proiectul CityWalk contribuie la deblocarea efectelor pozitive ale mobilității pietonilor în zone urbane, astfel creând orașe mai locuibile. "

Danilo Čeh, coordonatorul proiectului CityWalk

Proiectul reunește 17 parteneri din nouă țări – Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, România, Serbia, Slovacia și Slovenia. Municipalitățile, agențiile de dezvoltare, organizațiile de cercetare și camerele de comerț din întreaga regiune a Dunării fac schimb de bune practici și metodologii pentru a ajuta orașele să dezvolte sisteme de transport urban eficiente și orientate către oameni, care acordă prioritate mersului în fața transportului motorizat.

Acțiuni-pilot

Orașele partenere desfășoară acțiuni-pilot la scară redusă pentru a îmbunătăți accesibilitatea pietonilor. Pentru a le ajuta să-și realizeze planurile, echipa proiectului a dezvoltat un „set de instrumente pentru accesibilitatea pietonilor”. Setul de instrumente este testat și ajustat prin intermediul acțiunilor-pilot și include un indice al accesibilității pietonilorspecial conceput, care poate fi utilizat pentru a măsura nivelul de accesibilitate a pietonilorîn diferite cartiere urbane. Resursele online permit totodată orașelor să facă schimb de bune practici și să soluționeze probleme comune.

După finalizarea acțiunilor-pilot și realizarea planurilor de accesibilitate a pietonilor, orașele trec la elaborarea unor propuneri concrete de politici care să aducă schimbări adaptate la nevoile și mediul acestora. Deși accentul este pus pe accesibilitatea pietonilor, proiectul abordează problemele într-o manieră holistică pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană prin combinarea eficientă a unor diverse mijloace de transport - atât publice, cât și private.

Introducerea schimbării

Schimbările care încurajează și promovează accesibilitatea pietonilor ar putea include investiții în infrastructură, cum ar fi reproiectarea străzilor astfel încât să se acorde prioritate pietonilor în defavoarea mașinilor. Între timp s-au analizat intervenții „lejere” pentru a încuraja oamenii să își lase mașina acasă, precum programe de sensibilizare care promovează mersul pe jos și beneficiile sale asupra sănătății. În plus, s-ar putea apela la intervenții politice și modificarea regulamentelor locale pentru a introduce limite noi de viteză, a modifica legislația referitoare la staționare, a promova proiectarea de drumuri orientate către pietoni sau a îmbunătăți transportul public.

Orașele participante la proiect sunt următoarele:

  • Kamnik și Ptuj în Slovenia
  • Nyíregyháza, Ungaria
  • Oradea, România
  • Stribro, Republica Cehă
  • Valjevo, Serbia
  • Varazdin, Croația
  • Varna, Bulgaria
  • Weiz, Austria
  • Zilina, Slovacia

Beneficiarii

„Întreaga mea familie merge la muncă și la școală pe jos și suntem foarte încântați că proiectul CityWalk a implementat panouri LED la trecerile de pietoni, devenind evident că viteza autovehiculelor a scăzut, iar noi, în calitate de pietoni, ne simțim mult mai în siguranță. Sperăm că această acțiune CityWalk va încuraja toți responsabilii politici să aplice astfel de activități sau activități similare și să promoveze importanța mersului pe jos și siguranța pietonilor în trafic.” 

 

Marina Radosavljević, rezidentă pe Strada Vrazova, în centrul orașului Varaždin (Croația) 

 

„Înainte de proiectul CityWalk întâmpinam mereu probleme din cauza construcției incorecte a trotuarelor, a parcărilor și a proiectării greșite a întregii piețe. Mașinile se parchează direct în fața intrării magazinului meu, blocând spațiul menit pentru pietoni și clienți. Mulțumită lui CityWalk, orașul nostru a soluționat aceste probleme. Trotuarul a fost corectat, s-a interzis parcarea în anumite locuri și s-a promovat mersul pe jos. Acum clienții mei merg pe jos în siguranță, au acces normal la magazine și sunt la distanță de mașini.”

 

Ljudmila Grabar, proprietară de magazin în centrul orașului Ptuj (Slovenia).

Investiția totală și finanțarea UE

Investiția totală pentru proiectul „CityWalk - Spre zone responsabile din punct de vedere energetic: stabilirea de orașe pietonale în regiunea Dunării” este 2.229.590 EUR, contribuția Fondului european de dezvoltare regională al UE și a Instrumentului de asistență pentru preaderare fiind de 1.895.151 EUR prin intermediul Programului operațional transnațional Dunărea pentru perioada de programare 2014-2020.

Data proiectului

29/08/2018