Utilizarea rețelelor sociale pentru îmbunătățirea implicării cetățenilor în orașele europene

Orașe din toată Europa folosesc rețelele sociale pentru a interacționa cu cetățenii și a colabora cu privire la îmbunătățirea spațiilor, resurselor și serviciilor urbane.

Alte instrumente

 
Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017) Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017)

" La URBACT nu vii pentru bani, ci pentru metodă – faptul că programul te face să muncești în mod integrat cu toate părțile interesate. "

Gianluca Saba, Șeful Serviciului Relații Internaționale, municipalitatea Genova

Rețelele sociale pot fi un mijloc important pentru administrațiile locale pentru a se conecta, a interacționa și a colabora cu cetățenii săi. Cheia este să știi cum să le folosești în mod corect. Pentru a veni în ajutor, proiectul „Orașe interactive”, finanțat de URBACT, a lucrat cu 10 orașe la utilizarea instrumentelor digitale pentru îmbunătățirea guvernanței urbane.

Rezultatul este un set de soluții digitale și strategii pe care toate orașele le pot folosi pentru a lua legătura cu cetățenii săi și pentru a facilita colaborarea cu privire la o serie de inițiative.

Rezultate remarcabile

Orașele participante au fost Genova și Palermo (Italia), Varna (Bulgaria), Alba Iulia (România), Debrecen (Ungaria), Tartu, (Estonia), Gent (Belgia), Paris (Franța), Lisabona (Portugalia) și Murcia (Spania). Proiectul a ajutat fiecare dintre aceste orașe să efectueze un audit complex al rețelelor sociale și al instrumentelor digitale folosite în prezent și să identifice altele.

Acestea au studiat diverse programe sau servicii guvernamentale care erau lipsite de implicarea cetățenilor și au explorat modul în care ar putea fi folosite rețelele sociale pentru a ajuta la abordarea acestui aspect.

Inițiativa a înregistrat rezultate remarcabile. De exemplu, Alba Iulia a îmbunătățit utilizarea platformelor și paginilor online, inclusiv Facebook și Twitter, pentru a primi comentarii și plângeri și pentru a le transfera oficiilor vizate. În aceeași ordine de idei, Tartu a elaborat un sistem online în care cetățenii să poată participa la întâlniri virtuale și să discute și comenteze cu privire la aspecte precum planuri de dezvoltare urbană.

La Varna a fost elaborat un prototip al unei aplicații de turism pentru un ghid interactiv al orașului. Aplicația ajută turiștii să obțină informații, de exemplu, cu privire la istoria unui monument și cultura orașului.

Palermo, pe de altă parte, a elaborat un nou plan de mobilitate pentru zona sa protejată UNESCO. Cu ajutorul proiectului, orașul a folosit canale digitale de comunicare și rețele sociale pentru a implica mai bine părțile interesate. Drept rezultat, multe inițiative publice se bucură de o susținere publică puternică.

Un set de soluții digitale

„Orașe interactive” a creat un număr de instrumente utile pentru alte orașe. Acestea includ un set de bune practici și o foaie de parcurs cu privire la modul de implementare a guvernanței urbane digitale. Există, de asemenea, un set de servicii digitale pentru a ajuta alte orașe să sporească sensibilizarea cetățenilor cu privire la și participarea la inițiative urbane.

Proiectul a fost implementat ca parte a URBACT, programul de cooperare teritorială europeană al cărui obiectiv este de a încuraja dezvoltarea urbană durabilă și integrată în orașele din întreaga Europă. Acesta folosește resurse și know-how pentru a consolida capacitatea orașelor de a aduce îmbunătățiri în patru domenii: guvernanță, mediu, incluziune și economie.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „Orașe interactive” este de 716 745 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 549 820 EUR prin intermediul programului operațional „URBACT III” pentru perioada de programare 2014-2020.

Data proiectului

11/11/2020