REBUS: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din Europa

Opt parteneri din opt țări sprijină autoritățile locale să își îmbunătățească modul în care planifică, implementează și monitorizează renovările pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor. Proiectul REBUS susține conștientizarea și dezvoltarea de competențe pe teme legate de energie în rândul funcționarilor publici și al personalului din sectorul public. Un obiectiv este acela de a oferi autorităților locale cunoștințele necesare pentru a concepe o Cale de renovare energetică (CRE) pentru clădirile publice.

Alte instrumente

 
The REBUS project is making public buildings in eight European countries more energy efficient and creating awareness of this topic among civil servants ©REBUS The REBUS project is making public buildings in eight European countries more energy efficient and creating awareness of this topic among civil servants ©REBUS

" Găsirea de modalități pentru a utiliza mai puțină energie și a economisi bani, oferind în același timp servicii mai bune cetățenilor - acestea sunt motivele principale pentru care factorii decizionali din opt țări europene s-au implicat în Rebus. "

Sergio Gatteschi, coordonator de proiect

CRE oferă orientări care pot ajuta autoritățile locale să:

  • Sensibilizeze cu privire la economii potențiale și utilizarea eficientă a resurselor;
  • Colecteze feedback și date cu privire la necesarul de energie al clădirilor publice;
  • Selecteze clădirile pentru renovare; 
  • Întocmească proiecte de oferte pentru aceste renovări care includ linii de bază, obiective și activități de monitorizare eficiente din punct de vedere energetic.

CRE sunt elaborate cu ajutorul informațiilor referitoare la experiențe reușite colectate prin intermediul consorțiului REBUS și prin angajarea părților interesate, schimbului de personal și prin întâlniri virtuale periodice. 

Crearea de bune practici

Partenerii proiectului au elaborat o „analiză a contextului” pentru a înțelege procedurile regionale existente pentru renovarea clădirilor publice. Pe baza acestor poziții actuale, au fost identificate experiențe și nevoi. Această analiză a fost folosită pentru a informa selecția de bune practici care pun în valoare îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice. 

De exemplu, partenerul principal regiunea Toscana s-a concentrat pe experiența „RESHospitals”, care vizează crearea de spitale cu zero emisii prin utilizarea surselor de energie regenerabile, aplicând cea mai rațională utilizare a energiei și urmând principiile ecoeficienței. Rezultate extraordinare în ceea ce privește economiile de energie și reducerile emisiilor de carbon au fost înregistrate într-o serie de spitale locale. În Ungaria, un program de formare pentru angajații din sectorul public a obținut rezultate bune în conștientizarea nevoii de a economisi energie.

Planuri de acțiune

Etapa finală a proiectului este aceea de a ajuta regiunile participante să își elaboreze propriile planuri, ceea ce poate duce la îmbunătățiri ale instrumentelor de politică. Pe baza experienței acumulate prin intermediul activităților interregionale ale proiectului REBUS, aceste planuri prezintă modificările care trebuie făcute pentru a îmbunătăți politica, împreună cu termenele în care trebuie efectuate lucrările, cine este implicat în proces și costurile și sursele de finanțare potențială. La întocmirea planurilor, fiecare regiune transferă și adaptează bune practici din teritoriile altor parteneri.

REBUS a răspândit vestea cu privire la bunele practici de eficiență energetică printr-o campanie intensă în rețelele sociale și printr-un număr de peste 30 de întâlniri organizate în diferite regiuni ale UE. Aceste activități au trezit interesul cu privire la activitățile proiectului a sute de părți interesate și instituții publice care doresc să îmbunătățească performanța energetică a clădirilor lor publice.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „REBUS – Renovare pentru clădiri eficiente energetic” este de 1 701 557 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 1 431 714 EUR prin intermediul programului operațional „Interreg Europe” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția face parte din prioritatea „Economia cu emisii reduse de carbon”.

Data proiectului

22/03/2019