BOOSTINNO: Implicarea cetățenilor în inovare în orașele europene

Cum pot implementa orașele bune practici pentru a mobiliza puterea inovației cetățenilor? Rețeaua BoostInno are răspunsurile la această întrebare.

Alte instrumente

 
BoostInno ecosystem of partner cities, mapping flagship initiatives and local projects using the Kumu platform. ©URBACT (2018) BoostInno ecosystem of partner cities, mapping flagship initiatives and local projects using the Kumu platform. ©URBACT (2018)

" Pentru a putea inova, un oraș ar trebui să înceapă prin inovări în cadrul propriei administrații. "

Paweł Adamowicz, fost primar al orașului Gdansk

O presupunere care dăinuie de multă vreme în politica urbană este aceea că cetățenii acceptă orice decid, planifică și construiesc oficialitățile. Ceea ce descoperă urbaniștii este că, de fapt, opusul este adevărat: cel mai adesea cetățenii sunt cei care determină schimbările. De fapt, atunci când o astfel de schimbare determinată de cetățeni nu are loc, orașele sunt în dezavantaj.

Proiectul BOOSTINNO, din cadrul rețelei de planificare a acțiunilor URBACT a ajutat orașele să mobilizeze mai bine puterea inovației cetățenilor. Acționând atât în orașe mari cât și în orașe de dimensiune medie din toată Europa, proiectul și-a propus să ajute municipalitățile să înțeleagă mai bine inovarea socială și să implementeze schimbările pentru a încuraja inovația cetățenilor. Rezultatul a fost o schimbare fundamentală în modul de administrare al acestor orașe.

Intermediari ai inovării sociale

Proiectul a fost un parteneriat între 10 orașe care au colaborat pentru a elabora bune practici în planificarea, finanțarea, dezvoltarea și administrarea inovării sociale. Orașele participante au fost Braga, Portugalia; Baia Mare, România; Barcelona, Spania; Gdansk și Wroclaw, Polonia; Milano, Italia; Paris și Strasbourg, Franța; și regiunea Skane din Suedia.

Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a permite administrațiilor publice să devină intermediari ai inovării sociale. Pentru a face acest lucru, acesta a elaborat planuri adaptate pentru fiecare oraș participant. Acest lucru a implicat asistență la identificarea nevoilor și provocărilor locale și apoi la elaborarea obiectivelor pentru oraș.

De exemplu, în Baia Mare, orașul a lucrat pentru creșterea implicării cetățenilor. Pentru a sprijini acest lucru, planul său de acțiune integrat se concentrează pe modul de implicare mai mare a cetățenilor în dezvoltarea orașului lor și consolidarea procesului prin diverse activități și instrumente.

În cursul proiectului, orașul a făcut pași importanți spre servicii publice mai deschise și mai ușor de folosit, prin lansarea unei platforme care permite cetățenilor să identifice nevoile locale și care ajută la găsirea de soluții pentru acestea.

Schimb de bune practic

Suplimentar față de planuri, proiectul a realizat un sumar complex de lecții învățate și bune practici privind modul în care orașele pot folosi inovarea socială pentru a sprijini sustenabilitatea socială.

De exemplu, Gdansk a colaborat cu peste 120 de părți interesate pentru a elabora un model pentru integrarea socială a migranților și refugiaților. Modelul a fost partajat cu alte orașe.

Proiectul a fost implementat ca parte a URBACT, programul de cooperare teritorială europeană al cărui obiectiv este de a încuraja dezvoltarea urbană durabilă și integrată în orașele din întreaga Europă. Acesta folosește resurse și know-how pentru a consolida capacitatea orașelor de a aduce îmbunătățiri în patru domenii: guvernanță, mediu, incluziune și economie.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „BoostInno – stimularea inovării sociale” este de 744 419 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 574 708 EUR prin intermediul programului operațional „URBACT III” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția se înscrie în prioritatea „Schimbare democratică”.

Data proiectului

11/08/2020