Readucerea la viață a istoriilor uitate și a culturii din regiunea Dunării

Patrimoniul ascuns, istoriile uitate și reperele culturale sunt expuse unui public nou printr-un proiect care a cuprins șase țări din regiunea Dunării. Proiectul «Platforma culturală dunăreană – spațiu creativ pentru secolul 21» a scos la lumină spații, clădiri și chiar personalități a căror influență și importanță este posibil să fi fost date uitării. Obiectivul a fost de a integra aceste bunuri culturale în itinerare culturale noi sau existente pentru a încuraja mai mulți turiști să viziteze regiunea.

Alte instrumente

 
The ‘Nipple of the City’ by Romanian artist Dumitru Oboroc – an installation in Regensburg, Germany, and a cultural attraction logged by the Danube Culture Platform ©City of Regensburg, Photo: Stefan Effenhauser The ‘Nipple of the City’ by Romanian artist Dumitru Oboroc – an installation in Regensburg, Germany, and a cultural attraction logged by the Danube Culture Platform ©City of Regensburg, Photo: Stefan Effenhauser

" Obiectivul proiectului «Platforma culturală dunăreană» este de a evidenția patrimoniul cultural și de a găsi noi forme de interpretare pentru un public al secolului 21. Acest lucru este posibil numai prin cooperare transnațională cu o rețea de parteneri excelenți din regiunea Dunării. "

Elisabeth Pacher, coordonator de proiect

Platforma culturală dunăreană a colaborat cu Institutul European pentru Itinerare Culturale pentru a descoperi sau a redescoperi locuri de interes și a dezvolta noi destinații pentru vizitatori, punând efectiv pe harta turistică mai mult din trecutul regiunii. Printre asemenea locuri se numără situri arheologice, patrimoniu cultural distrus, sate inundate pentru construcția de lacuri de acumulare și istorii din comunitate trecute sub tăcere din motive politice sau sociale. Munca de detectiv a deschis calea către punerea în valoare a locurilor și a evenimentelor istorice în maniere contemporane, cu posibila utilizare a celor mai noi tehnologii de interpretare – precum aplicațiile și ecranele de realitate virtuală. 

Un ghid nou

Unul dintre rezultatele proiectului a fost un Ghid de descoperire a patrimoniului uitat în scopuri turistice. Acesta arată cum se poate recunoaște patrimoniul cultural ascuns și ajută părțile interesate, precum muzeele și autoritățile locale, să evalueze un bun cultural ca potențială resursă turistică. Există recomandări privind utilizarea unor instrumente de interpretare și privind modul optim de a corela noile locuri de interes cu itinerare culturale existente din regiunea Dunării și din Europa extinsă.

Echipa de proiect a realizat o listă amplă cu obiecte de patrimoniu ascunse, pe mai multe categorii și teme: de la transportul naval pe Dunăre și arhitectura industrială locală până la structuri militare și spații de recreere pierdute. În plus, lista cuprinde migrațiile și expulzările unor comunități. Oamenii care au trăit și au lucrat în regiune – precum Albert Einstein și compozitorul Joseph Haydn – sunt incluși în această lucrare de cercetare cuprinzătoare.

Impulsionarea turismului

În cadrul proiectului, partenerii au formulat 15 teme transnaționale care s-ar putea utiliza pentru crearea sau lărgirea itinerarelor de turism cultural. Aceste 15 teme leagă 135 de locuri cu patrimoniu ascuns pe care partenerii le-au găsit și le-au cercetat, implementând proiecte-pilot în unele dintre ele. Locurile descoperite conțin elemente de patrimoniu tangibile și intangibile care fuseseră ascunse, distruse, trecute sub tăcere, făcute inaccesibile sau uitate. 

Lista locurilor cu patrimoniu ascuns, organizată pe teme și pe țări, este disponibilă pe site-ul proiectului și este utilizată de către cei care lucrează în sectorul turismului și al culturii pentru a dezvolta înțelegerea istoriei și a culturii din regiunea Dunării. Aceste informații, împreună cu rezultatele proiectului-pilot, vor contribui la extinderea itinerarelor turistice.

Video:

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE 

Totalul investițiilor pentru proiectul „Platforma culturală dunăreană – spațiu creativ pentru secolul 21” este de 1 676 878 EUR, contribuția Fondului european de dezvoltare regională și a Instrumentului de asistență pentru preaderare II al UE fiind de 1 425 346 EUR prin intermediul Programului transnațional „Dunărea” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția se înscrie în prioritatea „Responsabilitatea față de mediu și cultură în regiunea Dunării”.

 

Data proiectului

29/05/2019