10 regiuni europene își unesc forțele pentru a le oferi tinerilor posibilitatea reușitei în afaceri

Reunind 10 regiuni europene, proiectul „Impulsionarea ecosistemului antreprenorial inovator în regiuni pentru întreprinzătorii tineri” (IEER) a contribuit la cultivarea unui spirit antreprenorial în rândul tinerilor din întreaga Europă și le-a permis acestora să dobândească abilități de afaceri. Acesta a implementat ecosisteme regionale pentru start-upuri, astfel încât tinerii europeni să poată beneficia de servicii de afaceri îmbunătățite și de educație antreprenorială.

Alte instrumente

 
Participants at an IEER learning camp held in southern Denmark in May 2017. ©Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs Participants at an IEER learning camp held in southern Denmark in May 2017. ©Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs

" Din 2016, IEER pune bazele transformării în 10 regiuni europene, sprijinind tinerii și antreprenoriatul. Punând în legătură fondurile structurale europene și politicile legate de IMM-uri de la nivelul regiunilor, proiectul a generat un randament al investițiilor de 1 500 % la finanțarea pe care a primit-o din partea UE. "

Christine Chang, coordonatoare a proiectului IEER, Consiliul Regional Helsinki-Uusimaa

După ce a explorat mediile de afaceri ale celor 10 regiuni, IEER a apelat la cunoștințele experților regionali pentru a sprijini schimbul de experiență și de bune practici între părțile interesate publice, private și din domeniul educației prin vizite de învățare inter pares, ateliere cu ghid și grupuri de lucru.

S-au întocmit apoi zece planuri de acțiune pentru asigurarea unei platforme de învățare destinate întreprinzătorilor, agențiilor de dezvoltare a afacerilor, instituțiilor de învățământ și funcționarilor publici. În total, planurile cuprind 50 de acțiuni, inclusiv formare antreprenorială, cursuri vizând mentalitatea în școli și asistență pentru start-upuri.

Politici antreprenoriale mai bune

Acum, când din ce în ce mai mulți tineri se mută în orașele mari, numeroase regiuni își pierd talentele cele mai strălucite și ratează șansa unor investiții din cauza lipsei infrastructurii de sprijin pentru întreprinderi. În consecință, crearea de locuri de muncă rămâne la un nivel scăzut, ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare pentru tineri, aceștia fiind deosebit de expuși riscului de șomaj.

În același timp, 40 % dintre tinerii europeni sunt interesați să devină liber-profesioniști. Pentru a-i ajuta să înceapă prin forțe proprii și a le spori angajabilitatea, IEER a conceput măsuri menite să îmbunătățească acoperirea, anvergura și calitatea politicilor antreprenoriale regionale.

Procesul de învățare din cadrul proiectului a cuprins organizarea a 107 evenimente, la care întreprinzătorii și alte grupuri interesate au avut posibilitatea de a-și exprima opiniile și de a-și extinde rețelele în întreaga Europă. Alături de planurile de acțiune, evenimentele au dus la formularea a 20 de bune practici și a unui manual care să îndrume dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale.

Pentru a evalua transferabilitatea modelului și a aduce idei noi, IEER a implicat în activitățile sale și alte regiuni decât cele partenere, în special regiuni mai puțin dezvoltate. Fiecare regiune participantă a organizat evenimente de informare a publicului.

Randament ridicat al investiției

Ca parte a procesului, partenerii au examinat cum se implementează fondurile structurale europene în cele 10 regiuni. Cunoștințele pe care le-au dobândit le-au permis să propună acțiuni de sprijinire a antreprenoriatului. Acestea au fost inițiate ulterior în cadrul a nouă programe operaționale prin fondurile structurale, generând investiții de 40 de milioane EUR – un randament de 1 500 % la finanțarea inițială primită de IEER din partea UE.

Printre strategiile regionale în care s-au aplicat cu succes cunoștințele obținute din IEER se numără programul regional Helsinki-Uusimaa (Finlanda), strategia de inovare pentru Pomerania de Vest (Polonia) și planul de antreprenoriat strategic pentru Valencia (Spania).

Aula Emprende, o acțiune-pilot a proiectului IEER, lansată de Valencia, a pregătit peste 350 de formatori de la 31 de universități europene din nouă țări în domeniul competențelor antreprenoriale. Formatorii au transmis aceste competențe la 1 100 de studenți, pentru a promova o cultură antreprenorială în universități.

La nivelul UE, IEER a lucrat cu Comisia Europeană și cu Comitetul Regiunilor la politici vizând start-upurile, precum inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora. Proiectul a reprezentat o sursă de informații pentru opinia Comitetului Regiunilor privind contribuția regiunilor și a orașelor la cadrul de politici al UE cu privire la IMM-uri.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „Impulsionarea ecosistemului antreprenorial inovator în regiuni pentru întreprinzătorii tineri” este de 2 294 882 EUR, contribuția UE din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 1 950 650 EUR prin intermediul programului operațional „Interreg Europe” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția se înscrie în prioritatea „Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii”.

Data proiectului

31/08/2020