BioCanteens din Franța vizează să răspândească hrana ecologică locală de la cantinele școlare în toată Europa

Rețeaua de transfer BioCanteens valorifică prepararea meselor școlare cu alimente ecologice din producția locală, pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul. Liderii de proiect vizează transferarea bunelor practici utilizate în localitatea Mouans-Sartoux, situată în regiunea franceză Provența-Alpi-Coasta de Azur, în orașe din întreaga Europă.

Alte instrumente

 
The BioCanteens project is spreading the message about the importance of cooking with locally grown, organic food, starting in school canteens. ©Creative Commons The BioCanteens project is spreading the message about the importance of cooking with locally grown, organic food, starting in school canteens. ©Creative Commons

" Dinamica creată în rețea a impus orașelor partenere să adopte o abordare globală, prin includerea de noi aspecte care nu erau luate în considerare. BioCanteens a creat o dinamică ce sperăm să continue în fiecare dintre orașe, chiar și după finalizarea proiectului. "

Nathan Begoc, responsabil cu comunicarea în cadrul proiectului BioCanteens

Mouans-Sartoux, partenerul principal al proiectului, a reușit să reducă deșeurile alimentare în școlile participante cu aproximativ 80 %, de la aproximativ 150 g la 30 g per porție. Acest lucru compensează costurile trecerii la produse ecologice. Activitățile educative conexe sensibilizează copiii cu privire la hrana durabilă.

La Troian, în Bulgaria, a fost realizată de la zero o fermă municipală pentru furnizarea de produse ecologice locale pentru cantine. La Vaslui, în România, cantinele sociale și-au îmbunătățit accesibilitatea la mese de calitate pentru grupuri defavorizate. Orașele partenere și-au îmbunătățit procesele de achiziții publice, au elaborat activități educative pentru copii și și-au sporit aportul de produse organice.

O viziune mai largă

Folosind cantinele școlare ca punct de pornire, viziunea mai largă a proiectului este de a crea un sistem alimentar local durabil, rezilient. Aceasta vizează dezvoltarea de cantine ecologice, reducerea deșeurilor alimentare și consolidarea atât a ofertei, cât și a cererii de produse organice în orașe partenere din Belgia, Italia, Portugalia, Bulgaria, Grecia și România. Obiectivul este de a implica asociații, producători, comercianți cu amănuntul, cetățeni și universități.

Bunele practici demonstrate în Mouans-Sartoux pot fi aplicate cu ușurință în orașe partenere și în alte localități, pentru a crește calitatea meselor servite și pentru a facilita gestionarea bucătăriei. Acestea sunt implementate în diverse etape ale procesului de alimentație publică.

Aceste practici pot fi folosite pentru a ajuta personalul bucătăriilor la elaborarea de meniuri alternative și la adaptarea dimensiunilor porțiilor în timpul planificării și al pregătirii meselor. Formarea în timpul meselor poate ajuta la educarea copiilor, iar deșeurile alimentare pot fi sortate și măsurate după mese.

Legături între parteneri

În ianuarie 2019, liderii de proiect au organizat o întâlnire transnațională de trei zile dedicată bunelor practici, pentru coordonatori de proiect și bucătari din școli. Aceasta a implicat o sesiune colectivă de gătit într-una dintre cantinele școlare din Mouans-Sartoux, în care partenerii au fost împărțiți în echipe și au gătit mâncăruri care au reflectat cultura locală a partenerilor. Sesiunea de gătit a fost urmată de o cină comună.

Scopul a fost acela de a crea legături în timpul unui schimb plăcut între profesioniști și de a demonstra importanța implicării active a personalului bucătăriilor pentru ca inițiativa să fie eficientă și durabilă.

Proiectul a fost implementat ca parte a Urbact, programul de cooperare teritorială europeană al cărui obiectiv este de a încuraja dezvoltarea urbană durabilă și integrată în orașele din întreaga Europă. Acesta folosește resurse și know-how pentru a consolida capacitatea orașelor de a aduce îmbunătățiri în patru domenii: guvernanță, mediu, incluziune și economie.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „BioCanteens” este de 600 000 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 458 723 EUR prin intermediul programului operațional „URBACT” pentru perioada de programare 2014-2020.

Data proiectului

27/08/2020