Învățarea reciprocă pentru locuințe sociale mai ecologice

Prin implicarea de parteneri din Croația, Estonia, Portugalia, România, Spania și Suedia, proiectul Social Green îmbunătățește instrumentele de politică regională pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la locuințele sociale și abordează problema sărăciei energetice. Au fost demarate o cooperare și un proces de învățare interregională pentru a identifica, împărtăși și transfera metode de formulare și implementare a politicilor ecologice privind locuințele sociale. Acestea se referă atât la construirea de locuințe noi, cât și la modernizarea clădirilor existente.

Alte instrumente

 
Social housing in Alba Iulia, Romania ©Dana Maria Naghiu, 2018 Social housing in Alba Iulia, Romania ©Dana Maria Naghiu, 2018

" „Activitățile desfășurate datorită proiectului Social Green reprezintă un important mecanism de consolidare a capacității instituției noastre. Perspectivele obținute din interacțiunea cu alte cinci regiuni ale UE care se confruntă cu o provocare comună privind economia cu emisii reduse de dioxid de carbon conduc la lecții valoroase și cunoștințe practice sporite privind ecologizarea locuințelor sociale. Considerăm că acest tip de învățare interregională aduce o valoare adăugată semnificativă activităților noastre de elaborare și implementare a politicilor, inclusiv gestionării fondurilor structurale.” "

Ester Silva, vicepreședinte al Comisiei regionale de coordonare și dezvoltare Norte, Portugalia

Social Green este împărțit în două etape, procesul de învățare interregională fiind în prima etapă. Aceasta cuprinde vizite de studiu, ateliere de bune practici, întâlniri ale părților interesate locale și evenimente de diseminare. În cadrul procesului, regiunile participante întocmesc rapoarte de autoevaluare, ghiduri de bune practici și planuri pentru autoritățile regionale.

Etapa a doua presupune monitorizarea implementării planurilor și promovarea învățării continue și a realizărilor partenerilor locali și regionali.

Potențialul de reducere a emisiilor

Clădirile reprezintă 40 % din consumul de energie al Europei și aproximativ 36 % din emisiile sale de CO2. Ecologizarea sectorului de locuințe sociale, inclusiv prin accelerarea modernizării energetice, ar putea juca un rol important în atingerea obiectivelor UE de reducere a emisiilor de CO2.

Social Green urmărește să îmbunătățească înțelegerea rolului intervențiilor ecologice în acest sector, în special în ceea ce privește impactul lor asupra sărăciei energetice, pentru a identifica măsurile adecvate de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile. Aceste măsuri pot fi introduse în instrumentele de politică regională ale UE, fiecare partener abordând un instrument aplicabil regiunii sale.

Barierele în calea ecologizării locuințelor sociale au fost discutate în cadrul consorțiului de proiect și cu grupurile interesate locale, atât în termeni generali, cât și în legătură cu instrumentele politice specifice. Detaliile exemplelor identificate au fost publicate în două articole tehnice, un articol popular și un raport de recomandare de politică.

Partenerii au stabilit acțiuni pentru includerea în planuri, dintre care unele includ numai transferul de cunoștințe, în timp ce altele necesită adaptare la condițiile locale. Aceste acțiuni au potențialul de a stimula modernizarea energetică a locuințelor sociale și de a îmbunătăți calitatea vieții chiriașilor, fără a le impune sarcini financiare suplimentare, ajutând astfel persoanele care trăiesc în sărăcie energetică sau aflate în acest risc.

Bunele practici

Identificarea și împărtășirea bunelor practici au oferit partenerilor șansa de a reflecta asupra cazurilor din propriile regiuni și de a învăța de la alții. Vizitele de studiu în zone din țări precum Croația, Estonia și România le-au permis să observe aceste practici în acțiune, ducând la transferul suplimentar de cunoștințe atât între parteneri, cât și către părțile interesate locale.

Fiecare partener a propus cel puțin patru practici de evaluare în cadrul consorțiului. Informațiile despre 13 dintre acestea au fost publicate pe site-ul proiectului.

Un exemplu este Sõpruse 202 din Tallinn, Estonia, care utilizează o schemă inovatoare pentru a finanța lucrări de modernizare care reduc consumul de energie cu 60 % fără a crește costurile pentru locuitori. Alt exemplu este o modernizare energetică a unui district dens populat din Porto, Portugalia afectat de numeroase probleme sociale, care a îmbunătățit calitatea vieții pentru aproximativ 7 500 de persoane. Al treilea exemplu este furnizarea a trei noi blocuri de locuințe sociale eficiente din punct de vedere al resurselor în Alba Iulia, România. Acestea sunt destinate persoanelor care și-au pierdut locuințele în timpul tranziției postcomuniste, când proprietățile confiscate sub regimul comunist au fost returnate foștilor proprietari.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „Social Green – Politici regionale pentru ecologizarea sectorului de locuințe sociale” este de 1 188 765 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 998 532 EUR prin intermediul programului operațional „INTERREG EUROPE” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția face parte din prioritatea „Economia cu emisii reduse de carbon”.

 

Data proiectului

22/05/2019