Utilizarea agriculturii urbane pentru promovarea incluziunii sociale în regiunea Dunării

Proiectul AgriGo4Cities folosește agricultura urbană și periurbană (AUP) pentru a schimba modelele de guvernanță și pentru a consolida capacitățile instituționale publice în orașe din regiunea Dunării, în vederea combaterii excluziunii socioeconomice și a stimulării dezvoltării urbane durabile. În acest scop, dezvoltă o metodologie de planificare participativă, pe care urmărește să o integreze în procese decizionale publice.

Alte instrumente

 
The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik

" Deoarece grădinăritul este o practică de subzistență și nu necesită o educație specială, AgriGo4Cities s-a dovedit a fi o metodă eficientă de incluziune socială. "

Jani Kozina, manager de proiect AgriGo4Cities

AgriGo4Cities a stabilit parteneriate participative AUP și a dezvoltat planuri de acțiune AUP pentru șase orașe: Blagoevgrad în Bulgaria, Praga în Republica Cehă, Székesfehérvár în Ungaria, Ulcinj în Muntenegru, Vaslui în România și Velenje în Slovenia. De asemenea, a alcătuit un catalog de bune practici pentru AUP participativă.

În plus, a fost creat un parteneriat transnațional de guvernanță pe mai multe niveluri pentru a promova abordări participative ale guvernanței și pentru a formula un plan de guvernanță transnațională a AUP participative, pentru combaterea excluziunii sociale și a sărăciei.

Planificare participativă

Planificarea participativă locală are potențialul de a fi eficientă în generarea unei amplificări a incluziunii, democratizării, creativități și spiritului de comunitate. Mai multe provocări în ceea ce privește guvernanța în regiunea Dunării pot fi corelate cu lipsa participării cetățenilor în procesul decizional. Acest lucru generează sentimente de neputință, epuizând motivarea de implicare în guvernanță și ducând la excluderea din viața politică, socială și economică.

Un decalaj tot mai mare între cetățeni și autorități intensifică neîncrederea și reduce și mai mult participarea, mai ales în rândul grupurilor cum ar fi populația săracă, șomerii, persoanele fără adăpost, romii, vârstnicii, femeile și tinerii. Lipsa de participare exacerbează inegalitatea, care se reflectă în scăderea calității vieții.

Parteneriate și planuri

Formate din administrații publice, grupuri marginalizate și alte părți interesate, parteneriatele AUP locale AgriGo4Cities urmăresc să contribuie la schimbarea acestei situații în ceea ce privește planurile de acțiune AUP. Constituind elementul principal al proiectului, planurile testează metodologia AgriGo4Cities de îmbunătățire a mediului urban și contribuie la integrarea socioeconomică a comunităților cu risc de excluziune. Prin munca lor adusă planurilor, aceste comunități sunt capabile să își facă auzite vocile.

Implementarea planurilor a generat un impuls pozitiv, iar planurile de activități de monitorizare ar trebuie să îl susțină după încheierea proiectului. Acest lucru este susținut de catalogul de bune practici, care prezintă idei și proiecte AUP participative de succes și subliniază rolul important al instituțiilor publice în astfel de acțiuni.

Parteneriatul transnațional încurajează schimbul de experiență între administrații publice și avansează politici pentru consolidarea capacității instituționale, creșterea incluziunii și promovarea dezvoltării urbane prin noi forme de AUP. 

Activitățile de monitorizare vor menține cooperarea după perioada de proiect. Planul de guvernanță transnațională urmează să fie tradus în cele șapte limbi ale partenerilor – bulgară, cehă, germană, maghiară, muntenegreană, slovacă și slovenă – pentru a asigura o accesibilitate largă.

Video

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE 

Totalul investițiilor pentru proiectul „AgriGo4Cities” este de 1 474 190 EUR, cu contribuții din partea fondurilor UE de 1 253 061 EUR (adică contribuția FEDR de 1 168 642 EUR și contribuția IPA de       84 419 EUR) prin programul operațional „Dunărea” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția se înscrie în prioritatea „Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării”.

 

Data proiectului

04/03/2019