Stimularea capacităților inovatoare pentru îngrijiri medicale la domiciliu în opt regiuni europene

Opt regiuni europene și-au reunit forțele pentru a stimula inovarea în sectorul sănătății. Proiectul Interreg Europe HoCare a ajutat partenerii să împărtășească bune practici și să dezvolte planuri de acțiune care contribuie la îmbunătățirea politicilor și furnizează servicii noi pentru soluții inovatoare în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu. Colaborarea consolidează sistemele de inovare la nivel regional și optimizează utilizarea fondurilor structurale și de investiții ale UE. Inovațiile rezultate vor ajuta populația în curs de îmbătrânire din Europa să trăiască mai activ și să-și păstreze independența pentru o perioadă mai mare.

Alte instrumente

 
The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project

" Proiectul Interreg Europe HoCare a reușit să îmbunătățească instrumentele politicii privind fondurile structurale și de investiții europene ale regiunilor participante în sectorul e-sănătate prin schimburi intensive între partenerii și părțile interesate ai acestora la nivel regional. "

Eleftherios Loizou, coordonator de proiect

HoCare a reunit regiuni din Cipru, Bulgaria, Cehia, Lituania, Ungaria, România, Portugalia și Slovenia. 

Pe parcursul fazei întâi a proiectului, regiunile au făcut schimb de experiențe și au împărtășit 33 de bune practici, care ar putea fi reproduse pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a politicilor pentru inovare în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu. Principalele rezultate ale acestor lucrări au inclus elaborarea analizelor privind situația regională, publicarea de studii și rapoarte tematice comune și găzduirea a 57 de evenimente de învățare în materie de politici. Acestea au pus bazele pentru ca fiecare regiune să dezvolte planuri de acțiune menite să îmbunătățească politicile proprii prin stimularea sistemelor de inovare și generarea de noi politici, produse și servicii în materie de îngrijiri la domiciliu. 

Cea de a doua fază a proiectului a presupus punerea în aplicare a planurilor de acțiune sub supravegherea autorităților de management din regiuni, care sunt responsabile pentru repartizarea banilor din fondurile structurale și de investiții. Obiectivul acestei etape a fost îmbunătățirea orientării strategice, a managementului și a implementării proiectelor noi dezvoltate pe baza planurilor, totodată asigurând valorificarea optimă a investiției potențiale de aproximativ 22 500 000 EUR stimulate de UE.

Introducerea schimbării

Abordarea proiectului Interreg Europe HoCare aduce deja schimbări pozitive politicilor care ar putea conduce la inovări în domeniul îngrijirilor la domiciliu. Spre exemplu, Ciprul testează noi servicii de îngrijire la domiciliu de tip e-sănătate după ce s-a inspirat de o schemă desfășurată în Slovenia. În Bulgaria, dezvoltarea serviciilor de telemedicină și teleîngrijire a sănătății a fost inclusă în strategia regională de inovare a țării. 
Modelul de cooperare

Echipa proiectului a folosit așa-numitul model cvadruplu de cooperare în lucrările sale. Modelul reunește utilizatorii de servicii, întreprinderile, organizațiile de cercetare și autoritățile publice pentru a produce inovare. Astfel de parteneriate sunt capabile să obțină mult mai multe rezultate decât o singură organizație care lucrează pe cont propriu.

Materiale video

 

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul Interreg Europe HoCare este de 1 247 673 EUR, contribuția UE din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 1 041 361 EUR prin intermediul Programului operațional Interreg Europe pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția se înscrie în prioritatea „Cercetare și inovare” și în cadrul obiectivului specific 1.2 – Îmbunătățirea politicilor de punere în aplicare a inovării.

 

Data proiectului

02/12/2019