Regiunea Dunării caută să valorifice mai bine potențialul de afaceri al calcului de înaltă performanță

Pentru a stimula CD și inovarea în regiunea Dunării, proiectul InnoHPC, finanțat de UE, a apelat la calculul de înaltă performanță.

Alte instrumente

 
The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC

" InnoHPC este unul dintre cele mai importante proiecte ale Facultății de Informatică din Novo Mesto până în prezent. Pornind de la activitatea noastră anterioară în vederea îndeplinirii obiectivului „imposibil” de a uni știința și afacerile, acest proiect dovedește că acest lucru este într-adevăr realizabil. Totodată, proiectul demonstrează că este posibil să se atingă obiectivul UE privind dezvoltarea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și dincolo de granițele acesteia. "

Prof. dr. Borut Roncevic, șeful Centrului de Excelență Jean Monnet și coordonator de proiecte InnoHPC

Calculul de înaltă performanță (HPC), o tehnologie digitală în expansiune rapidă, reprezintă unul dintre factorii care favorizează inovarea și creșterea economică. Prin agregarea puterii de calcul cu scopul de a atinge performanțe mult mai ridicate decât cele obținute de la un computer standard, HPC poate soluționa probleme antreprenoriale importante și reduce timpul de dezvoltare a produselor.

Cu toate că regiunea transfrontalieră a Dunării beneficiază deja de o infrastructură HPC robustă, există două decalaje semnificative. În primul rând, există un dezechilibru între partea de vest și cea de est a regiunii. O mare parte din infrastructură se găsește în partea de vest. În al doilea rând, există un decalaj tradițional între mediul academic, unde se găsește mare parte din infrastructura HPC, și sectorul afacerilor, care are cea mai mare nevoie de acest tip de infrastructură.

Pentru a reduce aceste decalaje, acest proiect își propune să reunească furnizorii HPC, întreprinderile, decidenții politici și societatea civilă. Astfel, proiectul vizează să contribuie la transformarea digitală a regiunii prin asigurarea accesului întregii industrii la puterea transformatoare a HPC.

InnoHPC Lab

În centrul proiectului este InnoHPC Lab, un hub online care concentrează infrastructura și competențele HPC la nivel regional. Prin intermediul acestei platforme, întreprinderile pot să acceseze o gamă de servicii integrate, instrumente de consolidare a capacității și un set de instrumente pentru durabilitate – toate vizând sporirea utilizării HPC. Ca parte din acest hub, proiectul a dezvoltat protocoale care fac legătura între întreprinderile care au nevoie de competențe HPC și furnizorii HPC, atât în mediul academic, cât și în sectorul privat.

Coordonatorii de proiecte au depus eforturi să înțeleagă mai bine nevoile comunității de afaceri, în special cele ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Înțelegând și catalogând aceste nevoi, proiectul ar putea să contribuie la dezvoltarea unor politici care vizează să asigure IMM-urilor formare și sprijin specifice privind utilizarea puterii HPC.

Abordarea nevoilor antreprenoriale

Potrivit coordonatorilor de proiecte, proiectul InnoHPC a reușit să îndeplinească cu succes obiectivul de a ajuta mediul academic să înțeleagă mai bine nevoile IMM-urilor, precum și să comunice cu acestea. Astfel, mediul academic este acum în măsură să își coreleze cunoștințele HPC cu soluționarea nevoilor antreprenoriale. Totodată, proiectul a ajutat IMM-urile să înțeleagă potențialul HPC în ceea ce privește soluționarea problemelor, inovarea și dezvoltarea afacerilor.

Însă proiectul nu a fost doar teoretic – acesta a și pus în practică teoria. Spre exemplu, pe parcursul mai multor programe-pilot, InnoHPC a putut să folosească HPC pentru a soluționa probleme antreprenoriale, ceea ce reprezintă un pas mare spre digitalizarea deplină a industriei din regiunea Dunării.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Investiția totală pentru proiectul „Calcul de înaltă performanță pentru inovații eficiente în regiunea Dunării (InnoHPC)” este de 2 054 600 EUR, contribuția Fondului european de dezvoltare regională al UE și a Instrumentului de asistență pentru preaderare fiind de 1 746 410 EUR prin intermediul Programului operațional transnațional „Dunărea” pentru perioada de programare 2014-2020.

 

Data proiectului

05/02/2020